ALKONA a.s.

Klimentská 22
110 00, Praha 1

www.alkona.cz

Akciová společnost Alkona sdružuje několik samostatně podnikajících společností.
V současnosti se věnuje řízení a správě majetkových účastí v jednotlivých společnostech na bázi holdingu, umisťuje volné finanční zdroje takto řízené skupiny, a to jak do investic krátkodobých, tak zejména do investic dlouhodobého charakteru. Společnost Alkona a.s. vznesla na jaře roku 2003 požadavek na nový ekonomický informační systém, který by nahradil stávající systém na DOS platformě. V červnu 2003 byl definitivně zvolen produkt společnosti J.K.R. spol. s r.o., systém BYZNYS Win®. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplementačním protokolu.

Popis realizace

Společnost Alkona a.s kladla důraz především na potřebu variabilnosti nastavení systému pro jednotlivé účetní jednotky, jenž budou na systému vedeny. Těchto jednotek je v současné době patnáct a jejich činnost je rozličná. Jsou zde vedeny neziskové i hospodářské organizace ve standardním i hospodářském účetním období. Základním kamenem pro úspěšné zvládnutí implementace systému bylo tedy především předat maximum informací o systému přímo na uživatele a to od počátečního založení nové databáze, parametrizace dané firmy až po konečné uzavření účetního období. Současně bylo též potřeba převést stávající datovou základnu jednotlivých firem. Po vzájemné dohodě a vzhledem k objemu dokladů byl zvolen kombinovaný převod dat v podobě automatického naplnění číselníku obchodních partnerů a ručního naplnění počátečních stavů a nezaplacených faktur. Dále bylo potřeba navrhnout některé nové pracovní postupy a upravit tiskové výstupy dle požadavků uživatele. Samozřejmě bylo provedeno též odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení technického rázu. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu. Vzhledem k množství zpracovávaných agend byl ještě dohodnut a zrealizován tzv. Postimplementační dohled, při němž pracovník dodavatele nadále v pravidelných intervalech dohlíží nad rutinním provozem přímo u uživatele.

Hlavní přínos řešení

  • variabilita nastavení systému pro více účetních jednotek
  • střediskové sledování účetní agendy
  • podpora hospodářského a přechodového účetního období

Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví        cca 5000 ročně
  • Faktury vydané             cca 2500 ročně
  • Faktury přijaté               cca 1000 ročně
  • Pokladní záznamy        cca   500 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací