BELET a.s.

Belet a.s.

Belet a.s.
Dělnická 4
431 91 Vejprty

Dokladem o vysoké technické a výrobní zručnosti pracovníků firmy Belet je opětovné zavedení zakázkové tradiční výroby ručních loveckých zbraní pod historicky známou obchodní značkou "Weipert".

Popis realizace

Vzhledem k tomu, že společnost se v posledních letech rozrůstá a její činnost nabývá na objemu, rozhodla se změnit svůj dosavadní podnikový informační systém, který byl roztříštěn do několika samostatných agend a pro další vývoj společnosti byl nevyhovující. Jako nejvhodnější ERP systém si společnost Belet vybrala systém třídy BYZNYS, neboť dle jednání byl BYZNYS schopen pokrýt stěžejní požadavky, které byly kladeny na vedení podnikové agendy.
Hlavním požadavkem této instalace bylo sjednocení informovanosti o stavu jednotlivých obchodních aktivit a to jak na centrále, tak i na vzdálených pobočkách. Obchodní vztahy jsou evidovány pomocí karet Obchodních případů. Finanční vyhodnocení probíhá přes kartu zakázky, která je provázána s obchodním případem. Kartu zakázky bylo nutné upravit dle požadavků uživatele, aby bylo možné evidovat veškeré potřebné informace. Zavedením ERP systému BYZNYS přešla společnost Belet na systém vnitropodnikových objednávek mezi jednotlivými středisky s využitím autorizace dokladů. Toto řešení přineslo přehlednou evidenci střediskových objednávek a střediskům následně poskytlo zpětnou vazbu o stavu realizace objednávky. Zároveň autorizace nahradila ruční schvalování objednávek.
Vzhledem k rozsahu a náročnosti byla implementace rozdělena do tří fází. V první fázi byl implementován obchodní okruh včetně skladového hospodářství a převodu datové základny, aby bylo možné zajistit obchodní činnost společnosti a přípravu na zavedení iBYZNYSu a modulu Výroba. Ve druhé fázi byl implementován internetový obchod jehož hlavním cílem bylo zajistit on-line objednávkový systém pro zákazníky. Cílem třetí fáze implementace bylo zajistit účetní evidenci pomocí modulu Finanční účetnictví a evidenci výrobních procesů pomocí modulu Výroba. Implementace všech tří fází probíhala od 17. 7. 2007 do 31.12.2007 a účastnilo se jí 18 uživatelů.
Systém BYZNYS splnil požadavky a očekávání uživatele ve většině případů pomocí standardních funkčností. Uživatel velice ocenil uživatelskou volnost systému zejména při tvorbě sestav a uživatelských polí, která zvyšuje komfort práce se systémem. Velikým přínosem pro úspěšně zvládnutou implementaci byl aktivní přístup všech zaměstnanců společnosti Belet.

Hlavní přínosy řešení

  • centralizace a snadný přístup ke kompletním informacím
  • sjednocení evidence skladových zásob včetně evidence katalogových čísel
  • vnitropodnikový systém nabídek, poptávek a objednávek s využitím autorizace dokladů
  • zavedení internetového obchodu iBYZNYS
  • zavedení modulu Výroba
  • možnost tvorby vlastních tiskových výstupů

Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví        cca 2500 ročně
  • Faktury vydané             cca   300 ročně
  • Faktury přijaté               cca   500 ročně
  • Skladové hospodářství cca 1500 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací