Byznys online API

Webová služba Byznys online API je systém, umožňující přenos dat, mezi více nehomogenními systémy, pomocí internetu. S webovou službou komunikují ostatní systémy způsobem, který je předepsán v popisu služby, pomocí protokolu SOAP.

Množina uvedených funkcí zabezpečuje možnost nastavení datové komunikace  mezi dvěma systémy, primárně určená pro přenos dat z logistických systémů, do prostředí ERP Byznys a zpětnému odeslání dat, jako jsou číselníky strojů, záznamy o provozu vozidla (stazky) a navázaných procesů, jako výpočet a správa cestovních náhrad.

Sada funkcí Byznys online API je demonstrována na příkladech, v programovacím jazyce PHP5.

Jednotlivé funkce :

 • Číselník strojů (getCarsList)
  vrací list objektů čiselníku strojů
 • Kniha jízd (getCarLogBook)
  kniha vrací seznam stazek za konkrétní vozidlo v rozpětí od - do
 • Import knihy jízd (setCarLogBook)
  importuje záznamy kihy jízd do ERP Byznys
 • Aktualizace číselníku vozidel (updateCars)
  aktualizuje záznamy číselníku vozidel
 • Cestovní náhrady (getDietyList)
  vrací vypočtené cestovní náhrady v rozmezí od - do

 

 

 Byznys online API

 

 

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací