ELBAS

ELBAS s.r.o.

Vysokomýtská 1202
565 01 Choceň

Je smluvním partnerem Siemens VDO Automotive ("Recommended System Partner of SIEMENS VDO AUTOMOTIVE", poskytuje vývoj, technickou podporu a další pomoc výrobcům komerčních vozidel a strojů při aplikaci jeho modulů palubní elektroniky. Společnost se rozhodla pro modernizaci svého podnikového informačního systému a to zejména z důvodu celkového nárůstu její činnosti a potřebě podchycení výrobních procesů do celkového a jednotného informačního systému. Z tohoto titulu si společnost vybrala pro implementaci PIS BYZNYS Win od společnosti J.K.R.

Popis realizace

Nasazení systému BYZNYS Win předcházela Předimplementační příprava, která analyzovala možnosti nasazení PIS BYZNYS Win do procesů společnosti. Po zaškolení obsluhy do nového prostředí proběhlo otestování pro rutinní provoz. Pravidelný dohled zabezpečoval v úvodních dnech po nasazení správnou funkčnost systému BYZNYS Win v rutinním používání.

Hlavní přínosy řešení

  • zmapování a řízení výrobních cyklů a zakázek včetně jejich analýzy
  • možnost elektronické komunikace s vybranými bankovními ústavy
  • sjednocení datové základny včetně stanovení nových postupů a jednoznačné metodiky
  • operativnost, transparentnost a zmapování toku práce firmy jako celku tak i jednotlivých segmentů
  • sledování a řízení vztahů se zákazníky

Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví   cca 5000 ročně
  • Faktury vydané        cca 1200 ročně
  • Faktury přijaté          cca 1500 ročně
  • Pokladní záznamy   cca   500 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací