EMCOS

Emcos s.r.o.

Nákladní 1032
415 01 Teplice-Trnovany

Společnost EMCOS s.r.o. byla založena počátkem roku 1993 se specializací na výrobu, servis a rekonstrukce kompenzačních zařízení.

Popis realizace

Původní specializace na kompenzační zařízení byla rozšířena na kompletní sortiment rozvaděčů nízkého napětí. Postupně byla vybudována servisní a měřící skupina, vybavená nejmodernější technikou na měření a analýzu rozvodných soustav. Nyní patří společnost EMCOS ke stabilním a perspektivním výrobcům rozváděčů a svoji pozici na trhu si neustále upevňuje.

Koncem roku 2004 se společnost EMCOS z důvodu nedostačující funkčnosti stávajícího PIS rozhodla pro ekonomický systém BYZNYS Win s požadavkem převodu části již existující datové základny. Během listopadu 2004, před nasazením systému BYZNYS Win proběhla Předimplementační příprava s cílem analyzovat stávající hardwarové a softwarové vybavení i datovou základnu a definovat základní požadavky klienta na nový PIS. Na základě této fáze byly definovány

Stěžejní body implementace

 • převod dat ze systému Prosper do systému BYZNYS Win
 • zahájení provozu k 1.1.2005
 • modifikace nabídek modulu Skladové hospodářství
 • programové a uživatelské úpravy číselníku obchodních případů a s návazností na modul Zakázky

V rámci procesu implementace byl systém BYZNYS Win instalován na server a jednotlivé stanice v místní síti. Současně proběhlo základní i rozšířené školení uživatelů dle požadavků na využití systému. Po převodu dat, základním nastavení centrálního menu a jednotlivých modulů, naplnění potřebných číselníků a nastavení řad prvotních i účetních dokladů byl uživatel plně schopen pořizovat doklady. Postupně byly upraveny na základě požadavků uživatele některé tiskové sestavy, např. formuláře dokladů modulu Fakturace a Skladové hospodářství. Po zdárném zavedení a dohledu nad provozem konzultanty společnosti J.K.R. byl systém předán do rutinního provozu k 31.1. 2005.

Hlavní přínosy řešení

 • úspěšný převod dat, spolehlivé nasazení systému u uživatele
 • rozšíření metodiky sledování průběhu obchodních případů (zakázek) v rámci obchodní činnosti a výrobního procesu
 • zrychlení práce se sytémem na základě programových a uživatelských úprav
 • komunikace s MS Office (export dat pro další zpracování)
 • možnosti přizpůsobení systému požadavkům uživatele pomocí uživatelných filtrů, podmínek a úprav výstupních formulářů

Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví cca 3000 ročně
 • Faktury vydané       cca  600 ročně
 • Faktury přijaté         cca 1300 ročně
 • Pokladní záznamy   cca  700 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací