BYZNYS BI v DOPRAVĚ

Analýzy Business Intelligence (BI) byly dříve určené především pro vyšší management velkých korporací. Díky moderním technologiím mohou BI nově využít i střední a menší společnosti a všichni jejich řídící pracovníci.

Zvolená data, bez drahých investic do databázového vybavení, tak může analyzovat každý, kdo k tomu má oprávnění, s pomocí jednoduchých nástrojů v prostředí známém z kancelářských aplikací. Zpracování takto velkého objemu dat je časově náročné a právě tato technologie umožnuje jejich bezproblémovou analýzu. Prezentace datových kostek OLAP z dat datového skladu umožňuje okamžité zobrazení požadovaných dat v tabulkové či grafické podobě, bez nutnosti vytváření složitých sestav, jejichž zobrazení je časově náročné a bývá zdrojem častých chyb. Jsme schopni připravit a následně ukázat výstup reprezentovaný datovou kostkou, která byla vytvořena nad vašimi daty.


Mechanismus dostupný v aktuální verzi BVR umožnuje sledované trasy exportovat do formátů grafů a pomocí nástrojů Microsoft Office vytvářet kontrolingové sestavy.

V oblasti zpracování dat z ERP procesů, jako je například účetnictví, controlling či logistika, se pak využití BI nástrojů postupně stává běžným a téměř samozřejmým nástrojem pro vyhodnocování informací a tvorbu analýz.  Moduly pro řízení dopravy mohou pomoci například i v oblasti CRM, a to přesnou informací o čase, místě termínu dodání a možnosti mimořádného vykrytí dodávky či naopak svozu, čímž společnost zvyšuje svou konkurenceschopnost a zákaznický kredit.
Významnou výhodou tohoto řešení je rychlost analýzy připravených dat ( okamžitá reakce na zvolená kritéria „typ vozu, období atd.“ ).
Včasné a přesné informace lze využívat k pružné a rychlé reakci na změny vývoje obchodních aktivit.

BYZNYS BI pro DOPRAVU nabízí :

  • Vyhodnocení sledovaných ukazatelů a detailní analýzu 
  • Sledování hospodaření vozidel a ukazatelů zaslaných technologií GPS, jako je počet ujetých km, skutečná spotřeba PHM. Pomocí sběrnice FMS případně sledování dalších specifických kritérií. 
  • Sledovat průjezd definovaný dispečerem a na tuto skutečnost uživatele ( dispečera, zákazníka ) automaticky upozornit
  •  „Časové události“ -tato aplikace hlídá zvolené body a v momentě jejich dosažení zašle email, případně SMS na zvolenou adresu
  • Sledování vytíženosti vozidel, tento výstup je možné prezentovat pomocí grafického výstupu, ze kterého je patrné, kolik dané vozidlo vykonalo aktivní činnosti v daném čase

pro vozidla se zapojením CAN/FMS

  •  Možnost sledování stavu nádrží v průběhu jízdy v podobě tabulek, případně grafů
  •  Možnost sledování informací získaných z FMS, jako je průběh otáček vozidla v čase
  •  Sledování teploty chladící kapaliny
  •  Sledování zatížení na nápravy

Výhody řešení sledování vozidel pomocí GPS při použití zpracování dat uložených na vlastním datovém serveru. Pro tento typ zpracování hovoří možnost vytváření sofistikovaných reportů nad zdrojovými daty. Vzhledem k tomu, že se data nachází v lokálním uložišti, je možné vyžadovat a zpracovávat veliké objemy dat. Lze připravit a zpracovat výstup, jako je sledování hospodaření vozidel a umožňuje zapracování ukazatelů zaslaných technologií GPS, jako je počet ujetých km, skutečná spotřeba PHM. Pomocí sběrnice FMS případně sledování dalších specifických kritérií.
 

 

 

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací