Legislativní změny v modulu Do ...

Změna náhrad za stravné v tuzemsku pro rok 2017

S účinností od 1.1. 2017 dochází ke změně sazebníku stravného v tuzemsku podle § 163 odst. 1 zákoníku práce.

Časová pásma pro rok 2016

pro rok 2017

do 5 hodin

bez nároku

bez nároku

od 5 hodin do 12 hodin

70 Kč

  72 Kč

od 12 hodin do 18 hodin

106 Kč

109 Kč

nad 18 hodin

166 Kč

171 Kč

 

Změna náhrad za stravné v zahraničí pro rok 2017

Od 1.1.2017 Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017

  2016 2017
Alžírsko 40 EUR 45 EUR
Benin 40 EUR 45 EUR
Džibuti 45 EUR 50 EUR
Ekvádor 45 USD 50 USD
Finsko 45 EUR 50 EUR
Gabon 45 EUR 50 EUR
Ghana 45 EUR 50 EUR
Indie 40 EUR 45 EUR
Jižní Sudán   55 USD
Kamerun 40 EUR 45 EUR
Macao 40 EUR 45 EUR
Niger 40 EUR 45 EUR
Rovníková Guinea 40 EUR 45 EUR
Středoafrická republika 45 USD 50 USD
Sýrie 35 EUR 40 EUR
Tunisko 40 EUR 45 EUR

*Poznámka: Uvedeny jsou pouze vybrané země, u kterých došlo v roce 2017 ke změně oproti roku 2016. Pokud hodláte zjistit sazby i u dalších zemí, naleznete je v konkrétním předpisu, případně na stránkách ministerstva financí.

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2016/vyhlaska-c-366-2016-sb-26633

 

Změna náhrad za pohonné hmoty od 1. 1. 2017

Od 1.1.2017 dochází ke změně v sazebníku průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad podle paragrafu 158 odst. 3. zákoníku práce:

Průměrných ceny PHM OSVČ Kč/ litr 2016 Kč/litr 2017
benzin Natural BA 95 29,70 Kč 29,50 Kč
benzin Super BA 98 33,00 Kč 32,50 Kč
nafta motorová 29,50 Kč 28,60 Kč

 

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2017

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy  podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně 

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,90 Kč.

Tyto legislativní změny budou k dispozici v distribuční verzi platné od 1.1.2017

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací