Legislativní změny v modulu Do ...

Změna náhrad za stravné v tuzemsku pro rok 2016

S účinností od  1.1. 2016 dochází ke změně sazebníku stravného v tuzemsku podle § 163 odst. 1 zákoníku práce.

Časová pásma pro rok 2015

pro rok 2016

do 5 hodin

bez nároku

bez nároku

od 5 hodin do 12 hodin

69 Kč

70 Kč

od 12 hodin do 18 hodin

104 Kč

106 Kč

nad 18 hodin

163 Kč

166 Kč

 

Změna náhrad za stravné v zahraničí pro rok 2016

Od 1.1.2016 dochází vyhláškou č. 309/2015 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016, ze dne 16. listopadu 2015 ke změně ve stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

  2015 2016
Afghánistán 35 EUR 40 EUR
Argentina 40 USD 45 USD
Bolívie 40 USD 45  USD
Čína 40 EUR 45 EUR
Etiopie 40 EUR 45 EUR
Hongkong 40 EUR 45 EUR
Írán   35 EUR 40 EUR
 Jordánsko   35 EUR 40 EUR 
Kanada  45 USD 50 USD 
Lichtenštejnsko  45 EUR  60 CHF
Mali  40 EUR 45 EUR 
Mongolsko   35 EUR 40 EUR 
 Paraguay  40 USD  45 USD
Spojené státy americké a Karibik  50 USD  55 USD
Thajsko  35 EUR  40 EUR
Vietnam  35 EUR  40 EUR

*Poznámka: Uvedeny jsou pouze vybrané země, u kterých došlo v roce 2016 ke změně oproti roku 2015. Pokud hodláte zjistit sazby i u dalších zemí, naleznete je v konkrétním předpisu, případně na stránkách ministerstva financí.

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/vyhlaska-c-309-2015-sb-23173

 

Změna náhrad za pohonné hmoty od 1. 1. 2016

Od 1.1.2016 dochází ke změně v sazebníku průměrné ceny  pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad podle paragrafu 158 odst. 3. zákoníku práce:

Průměrných ceny PHM OSVČ Kč/ litr 2015 Kč/litr 2016
benzin Natural BA 95 35,90 29,70 Kč
benzin Super  BA 98 38,30 33,00 Kč
nafta motorová 36,10 29,50 Kč

 

Tyto legislativní změny budou k dispozici v distribuční verzi platné od 8.1.2016

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací