Celostátní výkazy pro hospodář ...

Od. 2. dubna 2014 jsou pro uživatele k dispozici celostátní výkazy pro hospodářské a příspěvkové organizace s legislativními změnami platnými pro rok 2014.

Celostátní výkazy jsou koncipovány jako vzor výkazu, do něhož vstupují údaje z modulu Finančního účetnictví na základě definice konkrétních účtů z účtového rozvrhu. V některých případech je tato definice až na úrovni analytické evidence. Pro správný výstup výkazů je nutno tuto definici (je dodávána spolu s výkazy) dodržet, nebo přizpůsobit výkazy aktuální účtové osnově každého uživatele. Přizpůsobení výkazů je možno realizovat jednoduchou formou  stiskem tlačítka Výkaz na vybraném výkazu v nabídce Rozbory/Uživatelské výkazy v modulu Finanční účetnictví.

 Pro příspěvkové organizace byl výkaz Příloha rozšířen o další části, které nejsou součástí těchto výkazů. Jedná se o část K – Doplňující informace k poskytnutým garancím, část L – Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru a část M – Doplňující informace k příjmům a výdajům. Tyto části budou standardně v kompilaci systému BYZNYS k 11. 4. 2014. Podrobnější popis změn naleznete v xls souboru, který je odesílán spolu s výkazy.

Příspěvkové organizace, kterých se tyto části výkazu Příloha netýkají, mohou odesílat výkazy již od verze, která bude k dispozici 4. 4. 2014.

Dle platné vyhlášky č. 383/2009 Sb. je čtvrtletní termín odeslání účetních výkazů do CSÚIS ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. stanoven do 25. dne následujícího měsíce.  Roční termín ve stavu k 31. 12. je stanoven do 20. 2.  následujícího roku.

Update výkazů je možno objednat na obchodním oddělení společnosti J.K.R. na tel. čísel 318 40 20 60 nebo na e-mailuobchod@jkr.cz.

Update výkazu pro hospodářské organizace je zpoplatněn částkou Kč 400,– bez DPH.

Update výkazu pro příspěvkové a neziskové organizace je zpoplatněn částkou Kč 200,– bez DPH.

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací