Kasalova pila

Kasalova pila

Kasalova pila, s.r.o.
Jarošovská 600/II
377 02 Jindřichův Hradec

Kasalova pila je tradiční dřevozpracující podnik v Jihočeském kraji s dlouhodobou historií. Převládá výroba stavebního řeziva - prkna, latě, fošny, hranoly, krovy a dále pak výroba štěpek a pilin. Stavebně truhlářská výroba je členěna do několika základních výrobních celků, z nichž převládá výroba velkých dřevěných stavebních dílců pro montované domy, dále výroba dveří, výroba oken, výroba hoblovaných profilů - palubek, podlahovek a ostatních profilů.

Popis realizace

Vzhledem k rostoucím nárokům společnosti Kasalova pila a nevyhovujícímu stávajícímu řešení bylo nutné hledat nový podnikový informační systém, který by tyto nároky pokryl. Společnost Kasalova pila vybrala z několika podnikových ekonomických informačních systémů produkt společnosti J.K.R., systém BYZNYS Win.
Předimplementace byla zahájena v květnu 2004. Jako stěžejní oblast byla detailně zanalyzována oblast skladového hospodářství, která je základem pro definování výrobních procesů. Na to navazuje problematika podpory obchodních činností s vazbou jak do výroby, tak do oblasti ekonomiky. Vlastní implementace v byla v těchto oblastech zahájena koncem srpna 2004, rutinní zpracování bylo spuštěno k 1. lednu 2005. Na podzim roku 2004 byla otevřena prodejní pobočka Kasalovy pily v Českých Budějovicích, kde prodej materiálu a výrobků je realizován rovněž na systému BYZNYS Win, data jsou přenášena na centrálu pomocí nočních přenosů.
Po zavedení technologie čárových kódů pro komplexní podporu logistiky materiálu a výrobků, bude realizována etapa implementace modulu Výroba s možností komunikace s programem pro návrh oken Adulo.

Hlavní přínosy řešení

  • zavedením systému BYZNYS Win byl nahrazen nevyhovující systém, zlepšil se komfort zpracování pro všechny uživatele. Otevřely se možnosti definování variantních uživatelských výstupů a podkladů pro vyhodnocování, což předchozí systém neumožňoval. Byl připraven základ pro další zefektivnění a řízení výroby (evidence pomocí čárových kódů, modul pro řízení a sledování výroby).

Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví    cca 62000 ročně
  • Faktury vydané         cca   5000 ročně
  • Faktury přijaté           cca   7000 ročně
  • Pokladní záznamy    cca 10000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací