KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade


F.A. Gerstnera 21/3
CZ 371 30 České Budějovice
Česká republika

KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade zajišťuje prodej v České republice pro svoji mateřskou společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH, jednoho z největších současných světových producentů a distributorů uměleckých, školních a kancelářských potřeb té nejvyšší kvality. Společnost je součástí skupiny KOH-I-NOOR holding. Společnost zaměstnává přes 200 lidí, má vybudovanou rozsáhlou distribuční síť, přičemž v ČR patří mezi tři největší velkoobchody s kancelářskými a školními potřebami. Disponuje 24 značkovými a 21 partnerskými prodejnami kancelářských potřeb.

Popis realizace

V rámci nasazování tohoto systému i v průběhu jeho dalšího používání byl systém rozšířen o řadu uživatelských řešení, která odpovídala specifickým potřebám uživatele. Tím bylo v podstatě dosaženo řešení „na míru", které zákazníkovi v maximální míře vyhovovalo. S rychle narůstajícím objemem dat (do systému se integrovaly i data prodejen) a s rostoucími požadavky na nové funkcionality systému a možnosti analýz datové základny, se však začalo narážet na technické limity použité technologie. Narůstaly časové nároky na zpracování a údržbu dat, systém neumožňoval pružně řešit nové požadavky na úpravy. Dalším problémem byla malá bezpečnost datové základny.
V té době, tj. začátkem roku 2007 začal zákazník uvažovat o přechodu na platformu MS Windows a technologii klient-server. Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade proto v roce 2007 vypsala výběrové řízení na dodávku nového podnikového informačního systému. Z tohoto výběrového řízení vzešlo vítězně řešení společnosti J.K.R. na platformě BYZNYS Win. Výhodou tohoto řešení byla jednak jednoduchá konverze datové základny, integrovaná přímo v informačním systému, hlavně však možnost navázat a rozvinout filosofii řízení procesů, která uživateli vyhovovala a nebyla tedy důvodem změny systému.
Výhodou nového systému bylo získání technologicky moderního řešení, které eliminovalo technické nedostatky předchozího, přičemž základní filosofie řízení procesů zůstala zachována a systém mohl být dále rozvíjen. Implementace systému BYZNYS Win probíhala v druhé polovině roku 2007 a rutinní provoz byl zahájen od počátku roku 2008. V rámci implementace nového systému byly do systému zabudovány uživatelské úpravy, které byly jednak vytvořeny na základě původních vyhovujících řešení, jednak se jednalo o nové požadavky, které souvisely se změnou některých procesů ve společnosti (například zrušení prodejny Cash and carry, orientace společnosti výhradně na kancelářské a školní potřeby) a větším tlakem na efektivitu jednotlivých činností a rychlost vyřízení objednávky. Hlavní oblastí, kde bylo řešení upraveno podle specifických požadavků zákazníka, byla oblast obchodu a logistiky zboží. Úpravy se týkaly zejména těchto procesů:

 • import elektronických přijatých objednávek
 • automatická optimalizace objednávek
 • hromadné vyskladnění a vygenerování „zůstatkové objednávky"
 • export dat pro vlastní internetový obchod
 • vytvoření příkazu k vyskladnění a sledování skladníků
 • tisky regálových a sortimentních štítků s čárovými kódy
 • výstupy pro komunikaci s přepravními společnostmi - tisk balíkových štítků a export elektronických dávek v předepsaném formátu
 • v oblasti ekonomických procesů byly řešeny zejména požadavky na hromadné zpracování dat: - automatické přiřazení středisek a účtů do faktur
 • automatické účtování cenových rozdílů


V oblasti manažerských výstupů byla vytvořena celá škála nástrojů pro statistiky, vyhodnocování a analýzy dat. Uživatelské nástroje pro grafické úpravy výstupních formulářů umožnily nadefinování velké řady variant vlastních tiskových výstupů V dalším období se ve společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade předpokládá přechod na platformu BYZNYS VR jak na centrále, tak na jednotlivých prodejních místech České republiky.
Vzhledem k rostoucím nárokům společnosti Kasalova pila a nevyhovujícímu stávajícímu řešení bylo nutné hledat nový podnikový informační systém, který by tyto nároky pokryl. Společnost Kasalova pila vybrala z několika podnikových ekonomických informačních systémů produkt společnosti J.K.R., systém BYZNYS Win.
Předimplementace byla zahájena v květnu 2004. Jako stěžejní oblast byla detailně zanalyzována oblast skladového hospodářství, která je základem pro definování výrobních procesů. Na to navazuje problematika podpory obchodních činností s vazbou jak do výroby, tak do oblasti ekonomiky. Vlastní implementace byla v těchto oblastech zahájena koncem srpna 2004, rutinní zpracování bylo spuštěno k 1. lednu 2005. Na podzim roku 2004 byla otevřena prodejní pobočka Kasalovy pily v Českých Budějovicích, kde prodej materiálu a výrobků je realizován rovněž na systému BYZNYS Win, data jsou přenášena na centrálu pomocí nočních přenosů.

Hlavní přínosy řešení

 • zavedením systému BYZNYS Win byl nahrazen nevyhovující systém, zlepšil se komfort zpracování pro všechny uživatele. Otevřely se možnosti definování variantních uživatelských výstupů a podkladů pro vyhodnocování, což předchozí systém neumožňoval. Byl připraven základ pro další zefektivnění a řízení výroby (evidence pomocí čárových kódů, modul pro řízení a sledování výroby).

Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví        cca 80000 ročně
 • Faktury vydané             cca 35000 ročně
 • Faktury přijaté               cca 15000 ročně
 • Skladové hospodářství cca 15000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací