Kompek spol. s r. o.

Josefa Hory 671
272 64 Kladno

Popis realizace

Společnost Kompek se rozhodla v průběhu roku 2006 nahradit stávající informační systémy na platformě DOS novým podnikovým informačním systémem BYZNYS Win. Implementace ERP BYZNYS Win byla zahájena nasazením obchodního okruhu zajišťujícího zpracování přijatých objednávek a výroby na provozech pekárna a listovka. Následovalo nasazení provozu cukrárna a rozjetí účetního okruhu společnosti Kompek. Stěžejní důraz implementace byl kladen na realizaci požadavků uživatele související se specifiky pekařské výroby, a to v oblasti objednávek, výroby a fakturace. Tyto požadavky byly řešeny pro uživatele na míru a patřilo mezi ně zejména řešení:

 • vytváření denních objednávek na základě šablon - stálých objednávek
 • automatický výpočet množství přepravek na objednávkách dle objednaných výrobků
 • speciální tiskové výstupy z přijatých objednávek a pro výrobu
 • automatické generování vydaných faktur na pozadí z přijatých objednávek


Dalšími významnými úkoly implementace ERP BYZNYS Win® na společnosti Kompek bylo řešení zpětné dohledatelnosti použitých surovin do výroby - požadavek byl aplikován do ERP BYZNYS Win pomocí šarže neboli sériového čísla, dále hromadný přepočet prodejních cen v již vytvořených přijatých objednávkách a řešení cenových skupin výrobků.

Hlavní přínosy řešení

 • sjednocení podnikových agend do jediné databáze ERP BYZNYS Win
 • centralizovaná administrace ERP BYZNYS Win
 • vysoká automatizace v oblasti přijatých objednávek
 • automatická účetní likvidace vydaných faktur
 • uživatelská otevřenost systému zajištěná tzv. prvky uživatelské volnosti
 • zvýšená bezpečnost a integrita dat v prostředí SQL

Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví         cca   94000 ročně
 • Faktury vydané               cca  72000 ročně
 • Faktury přijaté                 cca     7000 ročně
 • Skladové hospodářaství cca 300000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací