LAMAL s.r.o.

LAMAL s.r.o.
Pertoltice pod Ralskem 72
471 24 Mimoň

V návaznosti na výrobní program svým zákazníkům poskytuje odbornou inženýrskou podporu a širokou paletu služeb zejména v oblasti montážních prací.

Popis realizace

Hlavním důvodem rozhodnutí se pro ERP systém BYZNYS VR je potřeba sledovat průběh velkých zakázek pro ČEZ z pohledu termínů, nákladů a výnosů, ale také možnost plánování kapacit při přijímání nových zakázek. Systém byl nasazen v konfiguraci (účetnictví, fakturace, pokladna, bankovní operace, evidence majetku, mzdy, zakázky, projektové řízení, skladové hospodářství a informace). Jako nejdůležitější stěžejní body implementace, které předcházela analýza možnosti nasazení systému (tzv. Předimplementace) se ukázaly tyto:

  • evidence příloh jednotlivých záznamů (v modulu CSD)
  • použití sériových čísel k dohledání reklamací
  • sledování kapacit zdrojů a termínů v modulu Projektové řízení
  • rozšířená evidence údajů, souvisejících s obchodním případem, tvorba smluv a dokumentů pomocí komponenty BOffice

Po analýze řešení těchto základních otázek bylo přistoupeno k vlastní Implementaci, jejímž cílem bylo po implementaci přejít na ostrý provoz v novém systému. Obsahem tohoto období byla technická realizace cílů stanovených v předimplementačním období. Kromě již zmiňovaných bodů bylo nutné realizovat vyškolení jednotlivých pracovníků. Společnost pracuje s hospodářským rokem. Bylo nutné připravit převod dat Číselníku obchodních partnerů, faktur přijatých, faktur vydaných, karet zaměstnanců a skladových karet, včetně cen a stavu.

Hlavní přínos řešení

  • možnost zpracování údajů, evidovaných v souvislosti s Obchodním případem. Po založení Obchodního případu byl ve společnosti Lamal požadavek, zaznamenat další účastníky, tedy jednotlivé majitele dotčených pozemků a údaje související s jejich pozemky. Toto je prováděno přes rozšířenou kartu Obchodního případu a dále pomocí rozšíření tabulky adres obchodních partnerů. Kdykoliv v průběhu prací na tomto obchodním případu se lze podívat na potřebné údaje z jednoho místa.
  • pomocí komponenty BOffice je pak prováděn tisk potřebných dokumentů s využitím čerpání údajů ze systému BYZNYS VR
  • v modulu Projektové řízení jsou hlídány kapacity lidských zdrojů a důležité termíny velkých zakázek pro společnost ČEZ. Protože se jedná o více zakázek prováděných paralelně v jednom časovém období, bylo dříve obtížné ručně sledovat termíny plnění. Nyní pomocí připravených pilotních projektů je možné tyto kopírovat do nových a velice snadno zajistit přesný odhad stěžejních termínů.

Předpokládaná velikost datové základny

  • Faktury vydané      cca 630 ročně
  • Faktury přijaté        cca 810 ročně
  • Pokladní záznamy cca 310 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací