Legislativní změny v modulu Do ...

Změna náhrad za stravné v tuzemsku pro rok 2019

S účinností od 1.1. 2019 dochází ke změně sazebníku stravného v tuzemsku podle § 163 odst. 1 zákoníku práce - Vyhláška č.333/2018 Sb. ze dne 19. prosince 2018

Časová pásma pro rok 2018 pro rok 2019
do 5 hodin bez nároku bez nároku
od 5 hodin do 12 hodin 78 Kč 82 Kč
od 12 hodin do 18 hodin 119 Kč 124 Kč
nad 18 hodin 186 Kč 195 Kč

 

Změna náhrad za stravné v zahraničí pro rok 2019

Od 1.1.2019 Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.

Vyhláška č. 254/2018 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Země Měnový kód Sazba 2018 Sazba 2019
Argentina USD 45 50
Kuba EUR 45 50
Mauretánie EUR 35 40
Myanmar (Barma) USD 45 50
Nizozemsko EUR 45 50
Polsko EUR 35 40
Saúdská Arábie EUR 40 45
Senegal EUR 40 45
Sýrie EUR 40 45

 

Poznámka: Uvedeny jsou pouze vybrané země, u kterých došlo v roce 2019 ke změně oproti roku 2018. Pokud hodláte zjistit sazby i u dalších zemí, naleznete je v konkrétním předpisu, případně na stránkách ministerstva financí.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2018/vyhlaska-c-254-2018-sb-33479#word_s

 

Změna náhrad za pohonné hmoty od 1. 1. 2019

Od 1.1.2019 dochází ke změně v sazebníku průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad podle paragrafu 158 odst. 3. zákoníku práce:

Průměrných ceny PHM  Kč/litr 2018 Kč/litr 2019
benzin automobilový 95 oktanů 30,50 Kč 33,10 Kč
benzin automobilový 98 oktanů 32,80 Kč 37,10 Kč
nafta motorová 29,80 Kč 33,60 Kč

 

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2019

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,10 Kč.


Tyto legislativní změny budou k dispozici v distribuční verzi platné od 1.1.2019

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací