LEKOV a.s.

LEKOV a.s.

Jirotova 375
336 01 Blovice

V současné době zaměstnává okolo 160 pracovníků v oblasti vývoje, prodeje a vlastní výroby produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří např. Škoda Ostrov, Škoda DT, Siemens AG, GE Transportation atd. Firma se neorientuje pouze na tuzemský trh, ale úspěšně rozvíjí a neustále rozšiřuje své aktivity i na zahraničním trhu.

Popis realizace

Společnost Lekov se rozhodla zahájit od roku 2002 postupný přechod ze stávajícího ERP systému BYZNYS DOS na systém BYZNYS Win. Počátkem roku 2002 jsme připravili prostředí pro zprovoznění našeho softwarového produktu. Před nasazením systému BYZNYS Win proběhla počátkem měsíce listopadu a prosince 2001 Předimplementační příprava s cílem analyzovat stávající hardwarové vybavení i datovou základnu a definovat základní požadavky klienta na nový EIS. V průběhu této etapy byla především připravena analýza nového (rozšířeného) komunikačního můstku se systémem HP3000, byly definovány požadavky uživatele na nový EIS a byl zprovozněn databázový server SQL Server 2000. Předimplementace systému BYZNYS Win byla ukončena v prosinci 2001.
Implementace systému BYZNYS Win začala 7.února 2002. V rámci Implementace byl systém BYZNYS Win instalován a zprovozněn na 25-ti připojených stanicích a v další fázi proběhlo zaškolení uživatelů. Současně došlo k ověření programově zpracovaného komunikačního můstku se systémem HP3000, který plánuje a eviduje výrobní činnost. Dle požadavků uživatele byly vytvořeny četné uživatelské výstupní sestavy a doklady. Ostrý provoz byl zahájen 03.05.2002 a instalace byla v prvním týdnu ostrého provozu pod naším dohledem. Výsledek splnil naše očekávání. Nevyskytly se žádné vážné problémy, které by narušily tok dokladů v EIS či ohrozily činnost společnosti.

Hlavní přínosy řešení

  • instalace systému BYZNYS Win v praxi ověřila schopnost komunikace s jiným systémem pomocí námi vytvořeného převodového můstku, který byl pomocí prvků uživatelské volnosti začleněn do standardního menu

Předpokládaná velikost datové základny

  • Faktury vydané    cca 20000 ročně
  • Faktury přijaté       cca  4000 ročně
  • Pokladní záznamy cca   800 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací