Dokumenty

Firmy a zaměstnanci jsou dnes zahlceni takovým množstvím dokumentů, že je v nich nesnadné nalézt požadované informace. Cestou je elektronické zpracování dokumentů a provázání ERP řešení s kancelářskými aplikacemi.

DMS (Document Management System) neboli elektronické zpracování dokumentů se stává stále důležitější součástí efektivního podnikového informačního systému. Rychlost a komfort zpracování, archivace přijatých dokumentů a dostupnost dokumentů po celé společnosti jsou hlavní atributy, které rozhodují o implementaci DMS systémů ve společnostech. Uživatelé systémů Byznys ERP mohou využít produkt Byznys DMS, který uvedenou problematiku komplexně řeší. Jedná se o systém pro zpracování přijatých dokumentů, který je integrovaný do systémů Byznys ERP, kde jsou dokumenty přijímané do společnosti skenovány a elektronicky archivovány v Centru sdílení dokumentů. Tyto vstupy jsou v elektronické podobě připojeny k odpovídajícím záznamům v Byznys ERP, přičemž jsou, dle přístupových práv, ihned viditelné po celé společnosti, včetně vzdálených poboček. Na takto připojené dokumenty je možno navázat standardními postupy autorizace a dokumenty je také možné identifikovat pomocí čárových kódů.

BYZNYS OFFICE je modul úzce napojený na Microsoft Word 2007 a skládá se z řešení Bsync, Boffice a Šablon. S jeho pomocí je uživatel schopen vkládat přímo do dokumentů informace z Byznys ERP. Příkladem může být vložení adres společnosti a jejího obchodního partnera do úvodu smlouvy. Jiným příkladem je příprava jakékoliv vydané korespondence ve formátovaném tvaru dle podnikových standardů. Při ukládání se korespondence uloží nejen na disk či do Centra sdílení dokumentů, ale také jako nový záznam v systému Byznys ERP, a to včetně přiloženého souboru. Stejným způsobem jako vydanou korespondenci je možné zpracovávat korespondenci přijatou, vlastní objednávky, záznamy o kontaktech či interní informace.

Bsync rozšiřuje možnosti aplikace Microsoft Outlook o zápis e-mailů, kalendářových záznamů či úkolů do vybrané databáze systému Byznys ERP ve formě Přijaté/Vydané korespondence, kontaktu k obchodnímu partnerovi, kalendářového záznamu nebo úkolu.

Boffice je komponenta, která využívá nových vlastností aplikace Microsoft Word. S její pomocí byly připraveny šablony dokumentů, které lze vytvářet a ukládat do systému Byznys ERP stejným způsobem, jakoby uživatel pracoval přímo s formulářem v ERP.

Šablony se využívají v modulu Informace pro pořízení vydané korespondence a vlastních objednávek, kde je možno na základě informací vyplněných na záložce Dopis vytvořit vlastní dokument, který lze poté vytisknout, odeslat a uložit v ERP.

Modul BYZNYS BI (Business Intelligence) slouží jako nástroj k vytváření datových kostek, které je následně možné analyzovat pomocí externích prezentačních nástrojů (např. Pro Clarity, MS Excel, Power OLAP, Easy OLAP apod.) či pomocí zobrazení sestav, jež jsou vytvořeny generátorem sestav.

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací