Byznys BI

Modul Byznys BI (Business Intelligence) slouží jako nástroj k vytváření datových kostek, které je následně možné analyzovat pomocí externích prezentačních nástrojů (např. Pro Clarity, MS Excel, Power OLAP, Easy OLAP apod.) či pomocí zobrazení sestav, jež jsou vytvořeny generátorem sestav.

Modul Byznys BI využívá moderních technologií z oblasti Data Warehousing pro podporu manažerského rozhodování. Prostřednictvím tohoto modulu lze nadefinovat a následně automatizovat kompletní proces přípravy dat do datového skladu. Prezentace datových kostek – OLAP z dat datového skladu umožňuje okamžité zobrazení požadovaných dat v tabulkové či grafické podobě bez nutnosti vytváření složitých sestav, jejichž zobrazení je jinak časově náročné a bývá zdrojem častých chyb. Využití těchto technologií umožňuje okamžitě zodpovídat jakékoliv otázky řídícím pracovníkům a poskytuje jim kvalitní podklady pro rozhodování.

Extrakce dat:

 • definice standardních a historických zdrojů dat, import z cizích systémů
 • průvodce definicí vlastních dotazů a vytváření uživatelských pohledů
 • náhledy do dat, prohlížení struktur zdrojů dat

Transformace dat:

 • výběr položek do datového skladu, čištění dat, definice uživatelských filtrů pro datový sklad
 • oprava chybějících hodnot a duplicitních záznamů
 • odstranění nejednoznačnosti údajů, transformační číselníky, pojmenování pro datový sklad

Zavedení dat do datového skladu:

uložení více definic pro plnění dat do datového skladu, automatické plnění datového skladu

Datový sklad:

 • definice umístění a struktury datového skladu, náhled do dat
 • uchování archívních údajů v přehledné a očištěné podobě

OLAP:

 • tvorba datových kostek v prostředí MS SQL Server – OLAP Services
 • definice dimenzí a výpočtových polí, definice přístupových práv, dolování dat – Data mining

Manažerské analýzy:

 • uživatelský přístup k datovým kostkám přes standardní rozhraní Internet Explorer
 • předdefinované tabulkové a grafické vyjádření analýzy
 • možnost prezentace dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů v prostředí MS Excel
 • využití definic pro analýzy ve specializovaných produktech – ProClarity
 • zabezpečení proti úniku důvěrných informací
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací