Byznys DMS

Firmy a zaměstnanci jsou dnes zahlceni takovým množstvím dokumentů, že je v nich nesnadné nalézt požadované informace. Cestou je elektronické zpracování dokumentů a propojení s informačním systémem ERP.

Byznys DMS (Document Management System) neboli elektronické zpracování dokumentů se stává stále důležitější součástí efektivního podnikového informačního systému. Rychlost a komfort zpracování, archivace přijatých dokumentů a dostupnost dokumentů po celé společnosti jsou hlavní atributy, které rozhodují o implementaci DMS systémů ve společnostech.

Uživatelé systémů Byznys ERP mohou využít BYZNYS DMS, který uvedenou problematiku komplexně řeší. Jedná se o systém pro zpracování přijatých dokumentů, který je integrovaný do systémů Byznys ERP, kde jsou dokumenty přijímané do společnosti skenovány a elektronicky archivovány v Centru sdílení dokumentů (CSD). Tyto vstupy jsou v elektronické podobě připojeny k odpovídajícím záznamům v Byznys ERP, přičemž jsou, dle přístupových práv, ihned viditelné po celé společnosti, včetně vzdálených poboček. Na takto připojené dokumenty je možno navázat standardními postupy autorizace a dokumenty je také možné identifikovat pomocí čárových kódů.

Přínosy Byznys DMS

  • Zpracování přijatých dokumentů přímo v Byznys ERP
  • Papírové dokumenty jsou skenovány a elektronicky archivovány v CSD
  • Elektronické dokumenty jsou připojeny k odpovídajícím záznamům v ERP
  • Okamžitá dostupnost informací v rámci celé organizace včetně poboček
  • Možnost navázání na standardní postupy ověřování a autorizace
  • Dokumenty je možno identifikovat pomocí čárových kódů
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací