Evidence

Těžko můžete dobře obchodovat bez přesného a aktuálního přehledu o stavu zásob a snadné tvorby cen. Důležitá je také kvalitní evidence personální a mzdové agendy, která přispívá ke spokojenosti zaměstnanců.

Evidence zaměstnanců
Získáte jednoduchou kontrolu nad prací každého zaměstnance. Základním principem této nabídky je přesná evidence každodenní činnosti jednotlivých pracovníků, a to dle oddělení nebo pracovních týmů. Nabídka obsahuje jak samotné výkazy činnosti, tak i číselníky osoby, oddělení a činností pro pořízení.

Skladové hospodářství je stěžejním modulem obchodního okruhu systému Byznys ERP. Zahrnuje evidenci příjmů, převodů a výdejů sortimentu včetně sledování objednávek a rezervací, dále pak evidenci karet sortimentu a nákupních ceníků. Velkou výhodou modulu jsou rozsáhlé možnosti nastavení, zejména v oblasti cenotvorby při prodeji sortimentu. V rámci tvorby prodejní ceny umožňuje systém definovat ke každému sortimentu libovolné množství prodejních cen rozdělených do skupin dle cenových hladin, konkrétních odběratelů, či množstevních slev.

Modul Excellent je dalším modulem , jenž umožňuje finanční analýzu společnosti a středisek. Modul je napojený na data systému Byznys ERP, která si automaticky převádí do vlastní struktury finanční analýzy. Jedná se o controllingový nástroj pro zpětnou vazbu v procesu řízení. Excellent je aplikace Microsoft Excel využívající data zpracovaná informačním systémem Byznys ERP. Z těchto dat automaticky sestaví aktuální, komplexní a zdůvodněné ekonomické informace a poskytne je uživateli v přehledné formě.
Součástí modulu Excellent je také tvorba celostátních a statistických výkazů, včetně plnohodnotné podpory výkazů IFRS a US GAPP. Unikátním řešením specifických controllingových a reportovacích potřeb jednotlivých společností je využití Generátoru sestav, který poskytuje obecný a univerzální nástroj k tvorbě a distribuci uživatelem definovaných reportů. finanční analýzu společnosti a středisek. Jedná se o controllingový nástroj realizující zpětnou vazbu v procesu řízení. Excellent je aplikace Microsoft Excel využívající dat zpracovaných informačním systémem Byznys ERP. Z těchto dat automaticky sestaví aktuální, komplexní a zdůvodněné ekonomické informace a poskytne je uživateli v přehledné formě.

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací