Evidence zaměstnanců

Získáte jednoduchou kontrolu nad prací každého zaměstnance. Základním principem této nabídky je přesná evidence každodenní činnosti jednotlivých pracovníků, a to dle oddělení nebo pracovních týmů. Nabídka obsahuje jak samotné výkazy činnosti, tak i číselníky osoby, oddělení a činností pro pořízení.

Výkazy činnosti:

Pro jednodušší zadávání osob pro evidenci výkazů činnosti lze využít evidenci osob v modulu Mzdy a personalistika. Výkazy činnosti jsou součástí systému Byznys ERP a jsou umístěny tak, aby přístup do nich neblokoval důležité moduly – jsou součástí jádra systému. Výkazy činnosti lze vyplňovat také pomocí webového rozhraní. Pro tento způsob zadávání není nutné, aby pracovník, který bude zapisovat svůj výkaz činnosti, měl přístupové právo do systému Byznys ERP.

Výkaz činnosti pracovníka:

Přehled činnosti pracovníka za vybrané období. Pokud pracovník pracuje ve více oddělení, lze vybrat konkrétní oddělení, za jaké chce výkaz činnosti vytisknout.

Souhrnný výkaz oddělení:

Přehled činnosti všech pracovníků v rámci jednoho oddělení. Při zápisu do výkazu činnosti lze definovat stručný popis činnosti a to pomocí definovaného číselníku činností, dále časy příchodu, odchodu a čas oběda. Tyto časy lze nastavit do určité míry automaticky. Systém kontroluje, zda časové záznamy jednotlivých činností odpovídají na čas příchodu a odchodu.Ke každému záznamu lze přiřadit obchodního partnera, vztahující se k činnosti. Činnost může být vázána i k obchodnímu případu.

Pro přehlednou evidenci činnosti slouží souhrnný přehled, který zobrazuje jednotlivé dny v řádku, včetně detailního zobrazení daného dne, kde se zobrazují jednotlivé činnosti, včetně časového údaje. Kompletní výkaz lze následně zobrazit a tisknout v MS Excel.

 

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací