Procesy

PROCESY V BYZNYS ERP

Automatizace podnikových procesů má značný vliv na vnitřní efektivitu organizace a může přinášet významné personální i finanční úspory. Podobně tak projektové řízení vnese řád a přehled do vašich projektů a přispěje k jejich úspěchu.

WORKFLOW je nástrojem pro automatizaci podnikových procesů nebo jejich částí, během nichž jsou přenášeny úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu na jeho přímé následovníky. Na základě požadavku na projekt se vytvoří šablona, která slouží za vzor pro vytváření následných ostrých projektů. Z toho vyplývá možnost opakovaného použití jedné definice. Na základě této definice – šablony projektu – je možno spouštět ostrý projekt buď ručně, nebo automatizovaně na základě časové, datové nebo dokladové události.
Definice šablony umožňuje důkladnou přípravu budoucích probíhajících projektů. Každý projekt se skládá z procesů, proto se v šabloně projektu definují jednotlivé po sobě jdoucí procesy. Každý proces má svého vlastníka, který za splnění procesu odpovídá. Ke každému vlastníkovi je možno nadefinovat náhradníka, který převezme plnění procesu v případě, že vlastník proces do definované doby nesplní. Proces se považuje za splněný, pokud je dosaženo výsledku procesu, kterým může být pouhé splnění úkolu, nebo také odpověď v určitém definovaném formátu.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ umožňuje definovat projekty, strukturu činností projektů a přiřazení zdrojů, které budou tyto činnosti plnit. Projekty je možno sledovat z hlediska termínového, kapacitního a finančního. S pomocí tohoto modulu lze spravovat kapacity zdrojů a sledovat vytížení a volné kapacity zdrojů. Činnosti tvořící projekt jsou v modulu zobrazeny v grafické podobě se základními údaji stavu rozpracovanosti činností, stavu plnění činností z pohledu zdroje s možností kontroly zajištěnosti činností.

PUV (Prvky Uživatelské Volnosti)
Každý podnikový informační systém ERP by měl ovládat základní zpracování firemní agendy. Důležité ale je, jak se dokáže dále přizpůsobit konkrétním potřebám organizace a jejím procesům. Jinak to bude vypadat ve výrobní společnosti, jinak v případě autodopravce či obchodní organizace a zcela jinak v účetní nebo poradenské firmě. 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací