Projektové řízení

Modul Projektové řízení je určen uživatelům, jejichž akce jsou natolik komplexní, že vyžadují bližší rozbor po stránce definice průběhu akce, strukturovanosti, sledování dílčích činností, zdrojů, financí a termínů plánovaných na danou akci, a dále vyžadující následný rozbor z pohledu vlastní realizace. Na projektové řízení pak uživatel („project leader") pohlíží z několika směrů:

1. Nástroj sledování termínů - u každého z projektů se v ERP systému Byznys definují činnosti a jejich vzájemné posloupnosti či případně struktury. U každé činnosti jsou definovány datumy zahájení a termíny požadovaného dokončení činnosti. Díky automatické kontrole běžící na pozadí systému se project leader dozví o dílčích prodlevách systému. Dalším pomocníkem je při náhledu na činnosti Ganttův diagram, s jehož pomocí lze snáze definovat kritickou cestu v projektu či stavy rozpracovaných etap.

2. Nástroj pro řízení kapacit zdrojů - základním stavebním kamenem celého modulu je definice zdrojů. Pro každý zdroj definujeme jeho zařazení, možnosti vytížení pro připravená období a maximální vytížení v rámci období. Během definice projektu je tak možno sledovat vytíženost přidávaných zdrojů k činnostem projektu. Náhled na vytíženost kapacit je však zapracován i z pohledu konkrétního zdroje.

3. Nástroj pro plánování financí - díky detailnímu plánování fixních a variabilních složek nákladů na jedné straně, tak i fakturačních tarifů na straně druhé, lze velmi jednoduše sledovat finanční ukazatele na jednotlivé činnosti i projekty. Vybrané projekty si může uživatel přenést do plánu karty zakázky a tak získat ucelené informace také o jejím skutečném průběhu. Díky tomu můžeme posuzovat rozbor financí ze tří pohledů:

a. „Jak by měl být projekt úspěšný z pohledu plánu projektu?",
b. „Jak by měl být projekt úspěšný z pohledu skutečné realizace projektu?",
c. „Jak dopadla skutečnost z pohledu obchodní zakázky?".

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací