Workflow

Modul Workflow slouží uživatelům podnikového informačního systému Byznys jako nástroj automatizace podnikových projektů, nebo jejich částí, během nichž se přenáší úkoly, příkazy či informace z jednoho účastníka procesu, na své přímé následovníky. . Definici projektu (resp. šablonu projektu) je přitom možné vytvářet pro účely jednorázového či opakovaného použití.

Jednorázové použití

Příkladem jednorázového použití modulu Workflow (tzn. jediného specifického projektu) může být složitější projekt zaměřený na plánování kompletního sledu činností pro realizaci specifického postupu vývoje (stavba rodinného domu, vývoj nového výrobku, poskytnutí specifické služby apod.). V tom případě se jedná o vytvoření klasického síťového grafu projektu (tzn. projekt je vytvořen jako posloupnost činností, které jdou sekvenčně a případně i paralelně. V případě paralelního běhu ovšem neexistuje alternativa sledu činností, která by v projektu neproběhla).

Výhody jednorázového použití:

  • Zpřehlednění celého sledu činností, jež vedou k úspěšnému dokončení projektu,
  • Možná úspora nákladů při realizaci projektu – díky striktnímu určení pracovního postupu nedochází k drobným nedorozuměním mezi činnostmi, k duplicitám činností či k duplicitám celých pracovních postupů.
  • Srovnání plánu se skutečností (porovnání časové náročnosti a vytíženosti pracovníků).
  • Postupné zdokonalování pracovních postupů na základě chyb z ukončených projektů.


Opakované použití

V modulu Workflow je možné vytvořit i šablonu projektu, na jejímž základě se bude generovat X nových projektů v ostrém běhu (tzn. jedná se o opakované použití šablony). Tento typ zpracování je určen především pro zpřehlednění a zautomatizování rutinních sledů činností ve společnosti (např. příprava prezentace, zpracování faktury, schválení dovolené, inventura skladu či kontrola stroje).

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací