Produktivita

Produktivita v systému Byznys

Výrobní podniky se dnes bez podpory moderních informačních systémů neobejdou, ať už se jedná o sériovou nebo kusovou výrobu, případně jejich kombinaci. Stejně tak dopravní společnosti potřebují mít přehled o řidičích a vozovém parku.

VÝROBA je modul vhodný pro řízení opakované sériové i kusové zakázkové výroby a umožňuje i snadno kombinovat oba zmíněné způsoby výroby. Pořizování popisu výroby se provádí v takovém rozsahu a podrobnostech, které si stanoví sám uživatel. Následně je možné tato data využít pro kalkulace, vytváření výrobních příkazů, plánování výroby a kooperací, řízení dodávek vstupních materiálů, operativní sledování výroby, finanční vyjádření hodnoty rozpracované výroby, vyhodnocování výrobních zakázek a evidence výkonů pracovníků.

Výroba těsně spolupracuje s modulem Skladové hospodářství, ve kterém využívá společné číselníky sortimentů a skladů. Dále provádí automatické převody obchodních objednávek na výrobní zakázky, vytváří materiálové rezervace a nabízí k naskladňování polotovary a výrobky po jejich dokončení. Sledování výroby zajišťuje tisk výrobních příkazů, průvodek a soupisů materiálů. Umožňuje průběžné nebo zpětné zadávání údajů o dokončení operací na jednotlivých pracovištích podle skutečnosti formou zpětných hlášení s využitím referenčních čísel jednotlivých operací na zakázce.

DOPRAVA je plně integrovanou součástí systému Byznys a skládá se z modulů Dispečink, Mapy a Spedice.

DISPEČINK umožňuje evidenci automobilů, pořízení stazek, pořízení tuzemských a zahraničních cestovních příkazů, přesné sledování nákladů na provoz vozidla s možností provázání na náklady spojené s výdejovým skladovým dokladem (vlastní servisní středisko, čerpací stanice). S pomocí tohoto modulu lze sledovat statistiky technických prohlídek, životnosti pneumatik, prohlídek výfukových plynů a výměn olejů, či jiné, libovolně uživatelsky definované statistiky.

MAPY informují o poloze vozidla nebo nákladu. Systém využívá navigační systém GPS, který sleduje polohu vozidla, přičemž komunikace s centrálou je zajištěna mobilní sítí GSM.

SPEDICE je přídavný modul rozšiřující Dopravu o evidenci přijatých a prodaných přeprav. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů. Pro podporu je implementována možnost dělení objednávek do časových kategorií, kdy systém automaticky podle zadané kategorie nabízí objednávku dané skupině dispečerů.

Byznys online  umožňuje tvorbu aplikací, které lze plnohodnotně provozovat z prostředí internetového prohlížeče a přitom bezpečně a transparentně využívat data z systému Byznys, včetně Prvku Uživatelské Volnosti (PUV).

  • 1
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací