Novinky Byznys online 2.0 - ve ...

Pro naše uživatele jsme připravili nové funkcionality modulu Byznys online 2.0

 

 • Uživatelské nastavení gridu  - v aplikaci BYZNYS online 2.0
  nová funkcionalita umožňuje každému uživateli nastavit si sloupce, které chce v konkrétním gridu zobrazit, zvolit šířku sloupce a určit si jejich pořadí.

 

 

  

 • Trvalé nastavení parametrů filtru pro každého uživatele, jejich uložení v ERP Byznys
  při každém dalším přihlášení uživatele, systém tyto hodnoty vyhledá a nastaví chování, dle nalezených hodnot.
 • Možnost nastavení počtu zobrazovaných záznamů na stránce
  jednoduchým výběrem z hodnot 10,25,50,100 si každý uživatel zvolí počet zobrazených záznamů na stránce, následně, při výpisu, bude tento počet zobrazen na každé stránce výpisu
 • Možnost nastavení gridu na „okamžité vyhodnocení filtru“
  - nástavením tohoto parametru na hodnotu filtr1, bude tento vyhodnocen po zadání hodnot do pole filtru, a následném opuštění tohoto pole.
  - v případě nastavení hodnoty filtr 0, může uživatel vyplnit více filtrů a k jejich vyhodnocení doje až na základě odkliknuti ikony na nástrojové listě „refresh“.
 • Podpora pro zobrazení obrázku z CSD ERP Byznys v gridu
  do aplikace Byznys online 2. byla přidaná možnost vložit do výpisu konfigurace (gridu) sloupec, obsahující obrázek, nahraný do modulu CSD Byznys ERP. Funkce je použitelná univerzálně, v libovolné konfiguraci, na libovolném místě gridu. Podmínkou použití je uložení dokumentu v modulu CSD, ze kterého je následně přečten a zobrazen v příslušné konfiguraci v aplikaci Byznys online 2.0.  Použití je možné všude tam, kde je potřeba v záznamu ukázat jeho fotografii, výkres, technickou dokumentaci, výpis sortimentu skladu s fotografii, atd. 
  Příklad je uveden v sekci SKLAD konfigurace -Stavy skladů na www.byznysonline.eu.

 

 

 

 • Podpora Windows autorizace - automatizace pomocí standardních funkcí IIS
  pro podporu Windows autorizace pro aplikace Byznys online 2.0 byla nově zapracována úprava v prostředí ERP Byznys, kde je možné, v definici uživatelů, nastavit  vlastnost „ použít AD k přihlášení“. U takto nastavených uživatelů není vyžadováno heslo pří přihlášení do aplikace Byznys online, ale dojde k automatickému logování. V případě úspěchu, je automaticky spuštěn výpis první nastavené konfigurace. V případě, kdy nastavení webových prohlížečů nebude provedeno, bude uživatel vyzván k zadání jména a hesla Windows (atypické přihlašovací okno, individuální, pro každý prohlížeč) v prohlížeči. Další chování je stejné jako v případě, kdy prohlížeč je nastaven na automatické logování.

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací