Grant z ESF

Vzdělávání pracovníků v oblasti IT je jednou z rozhodujících investic firem do rozvoje. J.K.R. je firma, která musí udržovat znalostní potenciál u cca 45 IT zaměstnanců na špičkové úrovni. To znamená neustále obstarávat příjem nejnovějších znalostí pro vývojáře, programátory, projektové manažery a koneckonců i pro vedoucí pracovníky firmy.

 

Společnost realizovala projekt spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu ICT v podnicích.

Vysoká odbornost je u IT specialistů stále tím nejdůležitějším aspektem – na druhou stranu ovšem v poslední době stoupají i nároky na další osobnostní předpoklady jako jsou komunikační a prezentační dovednosti, jazykové dovednosti a schopnost týmové spolupráce. Součástí strategie společnosti J.K.R. je do budoucna rozvíjet a zdokonalovat vlastní podnikové informační systémy, potvrzovat své postavení na trhu s ERP systémy a intenzivně a cíleně zvyšovat profesionální úroveň vlastních zaměstnanců.

S cílem zvýšit kvalifikaci a profesionální úroveň zaměstnanců jako nezbytného předpokladu pro růst jejich adaptability na trhu práce a zvyšování konkurenceschopnosti firmy na trhu s ERP systémy, realizuje společnost J.K.R. inovativní vzdělávací projekt, podpořen grantem z ESF. Stanovený cíl chce společnost dosáhnout realizací adresných školení pro zaměstnance na různých pracovních pozicích. Výstupem projektu bude proškolení 56 zaměstnanců a zvýšení jejich profesionální úrovně a vytvoření/inovace 8 vzdělávacích modulů v oblasti odborných IT dovedností, měkkých dovedností, lektorských dovedností, dále v oblasti marketingu a anglického jazyka.

Další podrobnosti se můžete dozvědět zde - ESF JKR projekt.
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací