Obchodní společnosti

Byznys v obchodních společnostech

 

Pro obchodní firmy připravil Byznys mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů. Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy.

Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantuje úspěšné nasazení systému dle požadavků v těchto oblastech:

 • Řízení logistických procesů pro velkoobchodní společnosti – systém má zabudovány funkce pro podporu přesné skladové evidence, včetně návaznosti na trasování-plánování rozvozu.
 • Řešení maloobchodního prodeje – díky automatickému provázání vybraných modulů je systém schopen prodeje sortimentu přes kasu v návaznosti na potřebné komponenty (display, pokladní zásuvka, tiskárna účtenek).
 • Mobilní sběr dat – pro práci obchodních zástupců je připraven systém pro sběr dat v terénu na základě aktuálních informací z ERP systému a automatický přenos nasbíraných dat do systému on-line i off-line.
 • iByznys - nástroj pro koncové zákazníky i pro obchodní partnery. Jeho základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP systému bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém.

Pracovníci, podniková hierarchie a Byznys

Pracovníci s rozdílnou pozicí ve firemní struktuře potřebují od ERP řešení rozdílné informace a slouží jim k rozdílným činnostem. Například management společnosti vyžaduje stručnou, ale přesnou a aktuální kumulovanou informaci o stavu firmy. Obchodní a marketingová oddělení naproti tomu využijí nástroje, které budou schopny atraktivně zpracovávat korespondenci směrem k potenciálním a stávajícím uživatelům, a následně ji evidovat v ERP systému. Mobilní pracovníci budou zase požadovat on-line aplikaci, s jejíž pomocí získají či zapíší informace do ERP aplikace během služební cesty. Na rozhraní všech rolí pak operují asistentky a sekretářky oddělení, kterým vyhovuje provázanost s kancelářskými aplikacemi, jako jsou Outlook či Word. Pro všechny tyto role nabízí podnikové informační systémy Byznys ERP odpovídající komponenty, jež zamezí duplicitě zadávaných informací do systému, vyhoví podmínkám, v nichž se uživatelé právě vyskytují, a navíc zaručí regulérní procesní přístup při práci s informacemi společnosti. Je možno jej členit do řady oblastí:

 • Obchodní oblast- klade důraz na kalkulace, ceny, dedikovanou cenotvorbu a přístupová práva k informacím.
 • CRM – řídí kontakty, záznamy, úkoly, cílem aktivity je zákazník a vyhodnocování stavu. Nástroj pro obchodní zástupce, obchodníky, obchodní ředitele, ale i všechny ostatní, kteří komunikují s klientem.
 • Workflow – podporuje strukturovaný přístup k procesům společnosti, jejich podporu a controlling plnění dílčích etap. Úkolem modulu je definovat jasně stanovená pravidla a dbát na jejich dodržování.
 • Projektový pohled- sleduje obchodní případy z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity.
 • Document management system- řeší synchronizaci a archivaci dokumentů, jejich verzování, a řídí přístup k jednotlivým dokladům na základě organizační struktury.
 • Just in time výstrahy- zajišťují, že je na vzniklou situaci konkrétní uživatel upozorněn včas a automaticky.

Specifické funkcionality Byznys pro obchodní společnosti

 • Skladovací oblast - řešení, které spojuje všechny potřebné funkce pro vedení skladovacích zásob obchodní společnosti. Součástí je optimalizace zásob z pohledu min. a max množství, objednávkový systém dle dodacích lhůt a vyhodnocení obratu a obrátkovosti skladových zásob.
 • Doprava – Spedice – evidence přijatých a prodaných přeprav, které vznikají z požadavku objednávek přepravy. Systém je koncipován tak, aby maximálně podporoval týmovou práci dispečerů.
 • Řešení čárových kódů – jde o zefektivnění obchodních procesů pomocí jednoznačné identifikace zboží díky čárovým kódům = mobilního sběru dat. Integrace zpracovaných dat do informačního systému zajistí aktuální informovanost o stavu a umístění zboží.
 • WMS – robustní a výkonné bezpapírové řešení pro online řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových kódech a bezdrátové síti. WMS výrazně snižuje rizika vzniku chyb ve vyskladňovaných zakázkách i při zadávání údajů. Poskytuje neocenitelné detailní, přesné a okamžité informace v reálném čase.
 • Cenotvorba – nástroj na kompletní zpracování prodejních cen v návaznosti na předdefinované ukazatele dle potřeb společnosti.
 • Nákupní ceníky – automatický mechanismus importu nákupních ceníků v elektronické podobě. Podporuje následné zpracování navazujících dokladů.
 • iByznys - nástroj pro elektronické obchodování. Základní vlastností je přímá správa a ovládání v rámci ERP systému bez nutnosti dalších nastavení mimo informační systém.


Další reference a případové studie podnikového informačního systému Byznys z oblasti obchodu naleznete v sekci
http://www.vhsoft.cz/reference/obchodni-spolecnosti

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací