Služby a zakázky

Byznys v segmentu služeb a zakázkové výroby

Firmy, které se zaměřují na zakázkové zpracování a poskytování služeb, mají velmi specifické požadavky na ERP systém. Je to způsobeno zaměřením společností, které své procesy se musí maximálně přizpůsobit zákazníkovi.

Byznys vychází ze základních potřeb těchto firem a připravil pro ně podpůrné nástroje zaměřené na optimalizaci vnitřních procesů z pohledu zpracování zakázek. Tím dochází k udržení stávajícího zákazníka, získávání nových klientů.
Systém má mnoho funkcí, které řeší zmíněnou oblast od pořízení prvotních dokladů po složité reportování v rámci společnosti i obchodních partnerů.
Systém je schopen uspořit značné náklady díky nastavení automatických procesů na klíčové procesy. Svou variabilitou umožňuje řešení v rámci jednotlivých modulů nebo propojením na další specializované systémy. Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů v oblasti obchodních společností garantuje úspěšné nasazení systému dle požadavků v těchto oblastech:

 • Řízení zakázkových operací - funkce pro podporu kompletní evidence zakázky, včetně návaznosti na informovanost klienta.
 • Projektové řešení - sleduje obchodní případy-zakázky z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity.
 • Obecné služby - podpora procesů navázaných na klientské potřeby.

Pracovníci, podniková hierarchie a Byznys

Pracovníci s rozdílnou pozicí ve firemní struktuře potřebují od ERP řešení rozdílné informace a slouží jim k rozdílným činnostem. Například management společnosti vyžaduje stručnou, ale přesnou a aktuální kumulovanou informaci o stavu firmy. Obchodní a marketingová oddělení naproti tomu využijí nástroje, které budou schopny atraktivně zpracovávat korespondenci směrem k potenciálním a stávajícím uživatelům, a následně ji evidovat v ERP systému. Mobilní pracovníci budou zase požadovat on-line aplikaci, s jejíž pomocí získají či zapíší informace do ERP aplikace během služební cesty. Na rozhraní všech rolí pak operují asistentky a sekretářky oddělení, kterým vyhovuje provázanost s kancelářskými aplikacemi, jako jsou Outlook či Word.
Pro všechny tyto role nabízí podnikové informační systémy Byznys odpovídající komponenty, jež zamezí duplicitě zadávaných informací do systému, vyhoví podmínkám, v nichž se uživatelé právě vyskytují, a navíc zaručí regulérní procesní přístup při práci s informacemi společnosti. Je možno jej členit do řady oblastí:

 • Obchodní oblast klade důraz na kalkulace, ceny, dedikovanou cenotvorbu a přístupová práva k informacím.
 • CRM - řídí kontakty, záznamy, úkoly, cílem aktivity je zákazník a vyhodnocování stavu. Nástroj pro obchodní zástupce, obchodníky, obchodní ředitele, ale i všechny ostatní, kteří komunikují s klientem.
 • Workflow - podporuje strukturovaný přístup k procesům společnosti, jejich podporu a controlling plnění dílčích etap. Úkolem modulu je definovat jasně stanovená pravidla a dbát na jejich dodržování.
 • Projektový pohled sleduje obchodní případy z pohledu komplexnějších projektů, kdy nad standardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity.
 • Document management system řeší synchronizaci a archivaci dokumentů, jejich verzování, a řídí přístup k jednotlivým dokladům na základě organizační struktury.
 • Just in time výstrahy zajišťují, že je na vzniklou situaci konkrétní uživatel upozorněn včas a automaticky.

Specifické funkcionality Byznys pro společnosti poskytující služby

 • Zakázky a obchodní případy - nástroj pro evidenci sjednaných zakázek. Informuje odpovědné pracovníky v rámci firmy a poskytuje aktuální informace o stavu zakázky. Tyto informace je systém schopen generovat dle nastavené formy komunikace s klientem, např. sms.
 • Řízení projektů - usnadňuje procesní řízení projektů. Posunuje projekt v čase dle definovaných postupů v návaznosti na zdroje projektu.
 • Automatická fakturace - umožňuje na základě přednastavených vzorů realizovat opakovanou periodickou fakturaci a minimalizuje tak režijní náklady na zpracování dokladů.
 • Časové události - řeší automatické kontroly na základě přesné definice a časového určení.
 • Evidence činnosti na zakázkách /projektech - poskytuje jednotlivým pracovníkům a managementu detailní informace o činnostech na zakázkách.


Další reference a případové studie podnikového informačního systému Byznys z oblasti služeb a zakázkové výroby naleznete v sekci
http://www.vhsoft.cz/reference/sluzby a http://www.vhsoft.cz/reference/zakazkova-vyroba

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací