Elektronická evidence tržeb

 
Co je to EET?

EET je systém, který eviduje hotovostní platby na centrálním serveru Finanční správy. Tento nový systém upravuje zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb ze dne 16. 3. 2016. Zákon ukládá plátci povinnost přijaté hotovostní tržby odesílat na společné technické zařízení správce.

 Podrobné informace o EET uveřejňuje Finanční správa na webu www.e-trzby.cz

            

 

 Koho se EET týká?

 

ubytovací a stravovací služby

od 1. prosince 2016

1. fáze

 

maloobchod a velkoobchod

od 1. března 2017

2. fáze

 

ostatní činnosti neuvedené ve 4. fázi

od 1. března 2018

3. fáze

 

Vybraná řemesla a výrobní činnosti

od 1. června 2018

4. fáze

 

Jak EET funguje?

Podnikatel zašle datovou zprávo o provedené transakci ve formátu XML finanční správě. Finanční správa datovou zprávu zpracuje a odešle podnikateli potvrzení jejího přijetí a to přidělením fiskálního kódu (FIK). Podnikatel vytiskne účtenku (včetně FIK kódu) a předá ji zákazníkovi. Evidenci dané tržby si zákazník či podnikatel může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

EET se eviduje v běžném nebo ve zjednodušeném režimu. Běžný režim spočívá v online připojení a v odeslání tržby v okamžiku přijetí peněžních prostředků. V případě výpadku spojení je podnikatel povinen tyto tržby správci daně zaslat do 48 hodin. Zjednodušený režim pracuje v offline režimu. Podnikatel tržby eviduje a v okamžiku internetového připojení, nejdéle do 5 dnů, musí tržby zaslat finanční správě.

 

Jak je systém BYZNYS připraven na EET?

 Systém BYZNYS bude na EET připraven nejdéle do konce října, aby uživatelé během listopadu mohli zasílat testovací tržby a tím zjistit připravenost provozoven na tuto evidenci. EET je zapracována v modulu Pokladna a je zabezpečeno zasílání jak příjmových pokladních doklad, tak i účtenek. Rovněž bude možné zasílat opravy těchto dokladů, storna či vratky účtenek a rovněž úhrady faktur v hotovosti. V běžném režimu jsou tržby odesílání automaticky při uložení dokladu. U zjednodušeného režimu jsou doklady ukládány a odesílány až v okamžiku připojení a to buď pomocí naplánované úlohy, nebo pomocí nové nabídky, která obsahuje právě tyto doklady.

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací