RAVAK

Společnost Ravak byla založena v roce 1991, zabývá se výrobou a prodejem sanitární techniky a v současné době působí velkou měrou nejen na českém trhu. Dceřinné společnosti jsou rozesety po celém světě. Mezi nejvýznamnější patří společnosti Ravak v Polsku, Německu, Maďarsku nebo na Slovensku, nakceláře fungují i mimo Evropu. Zhruba 70 procent z celkové produkce firmy je exportováno do více než 70 zemí světa.

Vzhledem k rostoucím nárokům stále se rozvíjející společnosti RAVAK bylo nutné hledat též nový ekonomický informační systém, který by tyto nároky plně pokryl. Proto si společnost RAVAK v červnu roku 2001 vybrala z několika podnikových ekonomických informačních systémů nový produkt společnosti J.K.R. systém BYZNYS ERP.

Po analýze řešení těchto základních otázek bylo přistoupeno k vlastní Implementaci, jejímž cílem bylo v průběhu příštích 4 měsíců přejít na ostrý provoz v novém systému. Obsahem tohoto období byla technická realizace cílů stanovených v předimplementačním období. Kromě již zmiňovaných bodů bylo nutné realizovat například rozsáhlé odborné vyškolení jednotlivých pracovníků nebo zajistit bezproblémovou datovou komunikaci s jednotlivými dceřinými společnostmi, na kterých je používán systém BYZNYS ver. 4.4. v OS DOS. Součástí celého přechodu byly též tzv. testovací dny, během kterých byla data duplicitně pořizována do stávajícího i nového EIS, což umožnilo uživateli lépe zvládnout problematiku osvojení postupů práce s novým systémem BYZNYS ERP.

K poslednímu lednu roku 2002 bylo provedeno sloučení třech nezávislých instalací a provedena údržba dat na stávajícím EIS. Následně byl proveden převod těchto dat do systému BYZNYS ERP resp. do databáze MS SQL, která je systémem BYZNYS ERP užívána. Dne 4.2.2002 byl zahájen neduplicitní ostrý provoz. Po dvouměsíčním provozu za dohledu pracovníků společnosti J.K.R., byl systému BYZNYS ERP dne 9.dubna 2002 předán do rutinního provozu. Tím se společnost RAVAK stala největší instalací systému BYZNYS ERP s počtem pracovních stanic 115 včetně on-line propojením se vzdáleným pracovištěm. V blízké budoucnosti společnost RAVAK bude realizovat rozšíření instalace i na jednotlivé dceřinné společnosti.


Hlavní přínosy řešení

Narůstající objem dat způsoboval problémy ve stávajícím systému BYZNYS 4.4. Toto bylo nutné řešit vždy zastavením provozu a provedením časově náročné rekonstrukce dat. U systému BYZNYS ERP tento problém vůbec neexistuje. Zároveň nový systém přispěl k výraznému urychlení vyhodnocování dat a díky transakčnímu zpracování na platformě SQL Serveru byla zásadně zvýšena i jejich bezpečnost.
Nové řešení nabízí celou řadu nových vlastností od kvalitních grafických výstupů, přes možnost definice vlastních uživatelských požadavků až po komunikaci s nástroji MS Office. Systém BYZNYS ERP využívá nejmodernější technologie v oblasti výpočetní techniky a posouvá tak zpracování ekonomických agend na podstatně vyšší úroveň.
 

Datová základna

Finanční účetnictví – cca 250. 000 ročně
Faktury vydané – cca 20. 000 ročně
Faktury přijaté – cca 10. 000 ročně
Pokladní záznamy – cca 6. 000 ročně
Skladové hospodářství – cca 90. 000 ročně

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací