Neziskové/příspěvkové organizace

Byznys ERP je řešením, kromě hospodářských, také pro neziskové organizace a vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví, které mají specifické požadavky nejen na vedení účetnictví, ale také obecně na evidenci jednotlivých agend v rámci jejich hlavní i hospodářské činnosti. Systém na tyto specifické požadavky reaguje počínaje prvotní evidencí, přes záznamní povinnost až po výkaznictví a napojení na účetní systém státu.

  • Specifika účtování včetně fondového hospodaření, které je standardní součástí Byznys ERP a rozšiřuje tak možnosti účtování pro vybrané účetní jednotky.
  • Automatizaci kontrolních procesů a účtování, na které je ve vybraných účetních jednotkách kladen zvýšený důraz.
  • Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím podacího deníku a centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti.
  • Výkaznictví a export do účetního systému státu, které jsou základním požadavkem pro úspěšné nasazení moderního ERP systému.

Konzultanti Byznys software se v sektoru neziskových a příspěvkových organizací zaměřují zejména na:

  • Specifika účtování včetně fondového hospodaření, které je standardní součástí Byznys ERP a rozšiřuje tak možnosti účtování pro vybrané účetní jednotky.
  • Automatizaci kontrolních procesů a účtování, na které je ve vybraných účetních jednotkách kladen zvýšený důraz.
  • Evidenci a archivaci dokumentů a záznamů, zejména s využitím podacího deníku a centra sdílení dokumentů, kde je možno v přehledné struktuře uchovávat dokumenty i s přidělením přístupových práv na základě definované organizační struktury společnosti.
  • Výkaznictví a export do účetního systému státu, které jsou základním požadavkem pro úspěšné nasazení moderního ERP systému.

 

Více se o možnostech, které nabízejí podnikové informační systémy Byznys ERP v oblasti neziskových a příspěvkových organizacích dozvíte v sekci Byznys ERP/Oborová řešení/Neziskové a příspěvkové.

Městská nemocnice Městec Králové
1. základní škola Příbram –
výuka a vzdělávání dětí a mládeže
Muzeum T.G.M. Rakovník –
muzeum zaměřené na oblast Rakovnicka. Spravuje díla T. G. Masaryka a literaturu týkající se této osobnosti a celé rodiny.
Výzkumný ústav živočišné výroby –
Hlavní náplní činnosti VÚŽV je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby.
Divadlo Příbram –
provoz divadla a kina
Středočeské muzeum –
patří mezi nejmladší regionální muzea, Kromě získávání muzejních předmětů a vytváření podmínek pro jejich zpracování a uložení rozvinul Vlastivědný odbor bohatou činnost osvětovou, jeho členové spolupracovali s širokým okruhem dobrovolných pracovníků i s odbornými institucemi v oblasti památkové péče a ochrany přírody. Součástí programu se stal i velkorysý záměr na záchranu chátrajícího roztockého zámku, v té době užívaného státní statkem.

 

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací