3V & H, s.r.o.

Neradice 2324
Uherský Brod
469 92 715

http://www.3vah.cz/

 Společnost 3V & H, s.r.o. vznikla v roce 1992 a neustále rozvíjí svůj technický i pracovní potenciál. Společnost 3V & H, s.r.o. se z větší části zaměřuje na působení na Moravě, pracuje však také v Čechách. Aktivně podniká v regionu Uherský Brod, Zlín a výraznou měrou v Brně, kde má zřízeny kanceláře se zázemím.

Společnost dříve vedla ekonomickou agendu na DOS platformě, ale aplikace „nestíhala" dynamický rozvoj firmy a začala být jeho brzdou. V roce 2004 se vedení 3V & H, s.r.o. rozhodlo pro změnu stávajícího software - nasadit komplexní informační systém, který bude pokrývat potřeby firmy a podporovat její rozvoj. Po vyhodnocení výběrového řízení se společnost rozhodla pro BYZNYS Win®, který byl nasazen v průběhu I. pololetí 2004. Po úspěšném nasazení bylo nutné provést převod stávajících dat ze současného systému a zároveň nasadit celý systém tak, aby plně vyhovoval stále se zvyšujícím potřebám firmy. Velký důraz ve firmě byl kladen na sledování zakázek ve stavební činnosti a na komplexnost skladového hospodářství ve stavebninách.

Popis realizace

Na začátku realizace proběhla ve firmě 3V & H, s.r.o. předimplementační příprava. Po schválení Předimplementační přípravy byl dodán a zprovozněn databázový server pro centrální uložení dat informačního systému a proběhla instalace systém BYZNYS Win® na stanice v centrále v Uherském Brodu a konfigurace a připojení vzdálené pobočky Brno. Informační systém byl podle Předimplementační přípravy nasazen včetně převodu dat a ostrý start IS proběhl v květnu 2004.

Hlavní přínos řešení

 • jednotný systém pro zpracování všech agend
 • vícevrstvé řešení na platformě klient/server a zvýšená bezpečnost dat v prostředí MS SQL
 • bezproblémová komunikace s produkty MS Office
 • široké možnosti přizpůsobení systému požadavkům uživatele pomocí uživatelských filtrů a podmínek i případných zakázkových úprav
 • úprava výstupních formulářů a sestav dle potřeb uživatele
 • on-line vedení agendy pobočky v Brně
 • provázanost jednotlivých modulů
 • možnost hloubkové analýzy pořízených dat

 Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví        cca   4000 ročně
 • Faktury vydané             cca   3000 ročně
 • Faktury přijaté               cca   6000 ročně
 • Pokladní záznamy        cca   4500 ročně
 • Skladové hospodářství cca 17000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací