Gradus, s.r.o.

Běluňská 574 
Praha 9 - Horní Počernice 
http://www.gradus-sro.cz/

G R A D U S, s.r.o. je česká společnost, která se zabývá prodejem a montáží střešních světlíků, střešních vpustí a podlahových krytin.
Společnost G R A D U S, s.r.o. využívala pro vedení své podnikové agendy různá řešení většinou na platformě MS Excel. Účetní agendu společnosti zpracovávala externí účetní společnost, která data zpracovávala na vlastním systému. Vzhledem k růstu společnosti, objemu dat a snaze zefektivnit procesy ve společnosti, rozhodlo vedení společnosti o nákupu a Implementaci kompaktního podnikového informačního systému BYZNYS Win® včetně přechodu na vlastní vedení účetní agendy.

Popis realizace

Úvodní část implementace tohoto systému byla tvořena Předimplementační přípravou, která zmapovala současný stav datové základny společnosti a navrhla a definovala postupy a principy datových toků v systému BYZNYS Win®.
V průběhu Implementace systému BYZNYS Win® proběhlo školení uživatelů a byl pozvolna zahájen rutinní provoz pod dohledem v systému BYZNYS Win® jednotlivých modulů systému. V rámci tohoto provozu pod dohledem byla naplněna datová základna (část převodem ze stávající datové základny a část ručním zadáním) a tvořeny již reálné doklady a záznamy.
Pro sledování pozastávek, které společnost G R A D U S, s.r.o. využívá, byl v systému BYZNYS Win® vytvořen samostatný modul pro komfortní sledování této problematiky, který je plně zakomponován do standardní konfigurace systému BYZNYS Win®.

Hlavní přínos řešení

  • sjednocení několika informačních vstupů v jeden kompaktní celek a zlepšení tak přehlednosti, přesnosti a preciznosti ve zpracování jednotlivých datových toků
  • zvýšení bezpečnosti dat, kdy jsou všechna data v databázi SQL serveru a to včetně dokumentů a příloh ukládaných prostřednictvím modulu CSD (Centrum Sdílení Dokumentů)
  • on-line přístup do informačního systému BYZNYS Win® umožňující práci z domova či služebních cest

Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví  cca 2000 ročně
  • Faktury vydané       cca 1000 ročně
  • Faktury přijaté         cca 1000 ročně
  • Pokladní záznamy  cca 1000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací