HAVI s.r.o.

Novosedlická 2888 
Teplice
http://www.havi.cz/

Společnost byla založena v prosinci roku 1991 pod názvem HAVI Teplice spol. s r.o. V této době pracovalo pouze Středisko realizace. V roce 1992 bylo založeno Obchodní středisko a v roce 2001 Středisko reality. Všechna střediska sídlí ve vlastních objektech, která jsou neustále upravována tak, aby co nejlépe sloužila svému účelu. Všechny kroky společnosti vedou k jedinému cíli, a to je spokojenost zákazníka, z tohoto důvodu v roce 2002 proběhla ve společnosti certifikace podle norem ISO 9001:2001.
V roce 2006 byla tato společnost přejmenována a zapsána v obchodním rejstříku pod názvem HAVI s.r.o. Vzhledem k tomu, že společnost se v posledních letech rozrůstá a její činnost nabývá na objemu, rozhodla se změnit svůj dosavadní podnikový informační systém (dále jen ERP). Jako nejvhodnější ERP systém si společnost HAVI s.r.o. vybrala systém třídy BYZNYS od společnosti J.K.R. spol. s r.o., neboť dle prezentace a ověření funkčnosti u vybraných uživatelů je schopen pokrýt stěžejní požadavky, které jsou kladeny na vedení její podnikové agendy.

Popis realizace

Hlavním požadavkem této instalace bylo sjednocení sledování a vyhodnocování zakázek stavebního střediska, zakázek odběratelů v návaznosti na prodej stavebního materiálu ve středisku stavebnin. Začlenění procesů prodeje ve stavebninách do ERP systému bylo pro společnost velmi důležité.
Hlavní důraz byl kladen na rychlost, přehlednost a uživatelskou přívětivost při práci se systémem. Plynulost prodeje a snadný přístup k informacím o skladových položkách je základním předpokladem ke spokojenosti jak uživatele tak zákazníka stojícího u pokladny. Abychom splnili tyto základní požadavky museli být rozšířeny struktury systému o uživatelské položky a zapracovány kontroly, které pomáhají uživatelům při zadávání dokladů a zjednodušují přístup k informacím. Většina těchto úprav se prováděla pomocí Prvků Uživatelské Volnosti, což je jeden ze silných nástrojů systému.
Vzhledem k velké obrátkovosti sortimentu bylo nutné použít Aktualizaci cen, která byla velikým přínosem pro práci se skladovým sortimentem. S vazbou na Aktualizaci cen bylo nutné použít novou funkčnost párování skladových příjemek a přijatých faktur mimo standardní funkčnost, která s ohledem na Aktualizaci cen a časovou prodlevu mezi příjmem sortimentu a přijetí faktury poskytla uživateli potřebnou kontrolu správnosti obou dokladů. Dalším přínosem je komplexní přístup k informacím, jednotnost informací a především provázanost modulů systému.

Implementace všech tří fází probíhala od 31. 10. 2006 do 15.1.2007 a účastnilo se jí 20 uživatelů.

ERP systém třídy BYZNYS splnil požadavky a očekávání uživatele ve většině případů pomocí standardních funkčností. Uživatel velice ocenil uživatelskou volnost systému zejména při tvorbě sestav a uživatelských polí, která zvyšuje komfort práce se systémem. Velikým přínosem pro úspěšně zvládnutou implementaci byla podpora vedení společnosti Havi s.r.o.

Hlavní přínos řešení

 • sledování zakázek stavebního střediska
 • sledování zakázek odběratelů stavebnin
 • plynulost prodeje ve stavebninách
 • snadný a komplexní přístup k informacím
 • zavedení internetového obchodu iBYZNYS
 • možnost tvorby vlastních tiskových výstupů

Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví        cca   8000 ročně
 • Faktury vydané              cca   2000 ročně
 • Faktury přijaté                cca   3000 ročně
 • Pokladní záznamy         cca   2000 ročně
 • Skladové hospodářství  cca 15000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací