TACOMA Consulting a. s.

Olivova 4
Praha
http://www.tacoma.cz

Poradenská společnost Tacoma Consulting a.s. poskytuje komplexní ekonomické poradenství středním a velkým společnostem včetně mezinárodních společností a zahraničních investorů přicházejících na český trh. Společnosti působí na trhu již od r. 1993 a vyznačuje se neustálým dynamickým růstem. V současné době zaujímá významné postavení mezi tuzemskými poradenskými společnostmi.
V listopadu roku 2005 bylo vedením společnosti rozhodnuto o implementaci ERP systému třídy BYZNYS v oblasti mzdové agendy.

Popis realizace

Stanoven časový harmonogram implementace a zpracována předimplementační příprava. Z požadavků uživatele vyplynula nutnost uživatelských úprav systému a tyto byly v materiálu předimplementační přípravy analyzovány. Po potvrzení tohoto materiálu byla implementace zahájena. Ta spočívala v proškolení obsluhy v oblasti mzdové problematiky a správy databáze. Dále probíhalo vytváření uživatelských programových úprav a jejich testování.
Na počátku prosince 2005 byl kompletním převodem dat zahájen rutinní provoz v ERP systému třídy BYZNYS. Poté probíhal v dohled nad rutinním provozem. Na konci prosince 2005 byla celá etapa implementace ukončena.

Hlavní přínos řešení

  • komplexní SW zpracování mzdové agendy se zárukou dalšího rozvoje a legislativní údržby
  • tisk skrytých výplatních pásek
  • možnost vzdáleného přístupu klientů k databázi a terminálového zadávání docházky
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací