AMADEUS MARKETING CSA

V celnici 1040/5
110 00 PRAHA 1
http://www.amadeus.com/cz/cz.html

Společnost Amadeus Marketing CSA, s.r.o. působí v České a Slovenské republice již od r. 1993, a to v oblasti komplexních řešení pro cestovní kanceláře zahrnujících globální distribuční systém, s výrazným akcentem na uživatelskou a technickou podporu zákazníkům včetně pestré nabídky školení.

Popis realizace

Společnost Amadeus Marketing byla uživatelem systému BYZNYS® ver. 4.4. Úvodní etapou zavádění systému BYZNYS Win® byl proces Předimplementace s cílem analyzovat stávající technickou a datovou základnu a definovat základní požadavky klienta na nový ekonomický systém.
V rámci předimplementace bylo provedeno převedení datové základny uživatele do systému BYZNYS Win® a následné zpuštění zkušebního provozu.
Na základě pozitivních výsledků předimplementace bylo přistoupeno k procesu Implementace systému BYZNYS Win®. V lednu 2002 byl spuštěn rutinní provoz a v následujícím měsíci došlo k protokolárnímu předání systému BYZNYS Win® do rutinního provozu.

Systém BYZNYS Win® splnil očekávání společnosti Amadeus Marketing a přispěl ke zkvalitnění rutinní práce při zpracování ekonomické agendy.

Hlavní přínos řešení

  • vícevrstvé řešení na platformě klient/server
  • zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL
  • export dat do MS Excel, MS Word, MS Outlook
  • široké možnosti přizpůsobení systému požadavkům uživatele pomocí uživatelských filtrů a podmínek

 Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví      cca 25000 ročně
  • Faktury vydané           cca 10000 ročně
  • Faktury přijaté             cca 10000 ročně
  • Pokladní záznamy      cca   1000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací