Atento Česká republika a.s.

Drahobejlova 36 
Praha
http://www.atento.cz

Společnost Atento Česká republika a.s. vznikla na základě akvizice společnosti Telemarketing Prague mezinárodního provozovatele kontaktních center Grupo Atento. Grupo Atento působí již v 17 zemích a je pátým největším provozovatelem kontaktních center na světě. Grupo Atento, dceřiná společnost skupiny Telefónica, působí zejména v zemích Latinské Ameriky (Brazílie, Argentina, Chile, Kolumbie, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Peru Panama, Uruguay a Venezuela). Působí rovněž v Maroku, Španělsku a Portoriku. Obchodní zastoupení má také ve Spojených státech a Francii.

Společnost zaměstnává téměř 124 000 osob a provozuje celosvětovou síť více než 53 200 operátorských míst. Její příjmy v roce 2007 činily 1, 18 miliardy eur. Telemarketing Prague disponuje 300 operátorskými pozicemi pro klienty a zaměstnává 480 zaměstnanců. Grupo Telemarketing Prague poskytuje služby, mimo jiné, společnostem Telefónica O2, Home Credit, Vevay, Euromedia Group, Czech Online.

Popis realizace

ERP systém třídy BYZNYS byl zaváděn ve třech fázích - předimplementační příprava, implementace a dohled nad provozem. Nejdůležitějším úkolem předimplementační přípravy je analýza a návrh řešení toku dat v rámci informačního systému.
Na základě této fáze byly vyhodnoceny následující oblasti jako stěžejní procesy, na které byl v rámci implementace informačního systému kladen největší důraz:

  • zpracování mzdové agendy (napojení na docházkový systém)
  • evidence zakázek - propočítání nepřímých nákladů (režie) na zakázky za odbobí
  • datové výstupy - formuláře, sestavy (vyžití generátoru sestav modulu Excellent)


V rámci procesu implementace byl pak ERP systém třídy BYZNYS instalován na server a jednotlivé stanice v místní síti. Vlastní implementace byla z časového hlediska rozdělena do dvou základních bloků - implementace modulu Mzdy a personalistika (školení uživatelů, testování převodového můstku docházkový systém-BYZNYS) a implementace ekonomické agendy (školení uživatelů dle požadavků na využití systému). Před zahájením ostrého provozu byla převedena datová základna z původního systému - číselník obchodních partnerů, zakázky, knihy vydaných a přijatých faktur, karty majetku.

Po zavedení ERP systému třídy BYZNYS konzultačním týmem společnosti J.K.R byl systém předán do rutinního provozu. V průběhu rutinního běhu pod dohledem byly dokončeny s uživatelem úpravy a doplněna data pro standardní chod ekonomické a účetní agendy, tak aby splňovala náležitosti uceleného pokladu pro uživatelské sestavy.


Hlavní přínos řešení

  • zpracování mzdové agendy včetně napojení na docházkový systém
  • sledování výnosnosti zakázek
  • evidence a autorizace objednávek
  • komplexní a přehledné sestavy a reporty


Předpokládaná velikost datové základny

  • Faktury vydané        cca   1000 ročně
  • Faktury přijaté          cca   2500 ročně
  • Pokladní záznamy   cca   2000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací