auto MOTOL BENI a.s.

Plzeňská 130
150 00 Praha 5

http://www.fordamb.cz/

Společnost autoMOTOL BENI, a.s. je jedním z největších dealerů koncernu FORD v České republice. Její působnost má již dlouholetou tradici a stále rostoucí objem aktivit s sebou přinesl požadavek na modernizaci informačních systémů. Dalším důvodem změny byla také potřeba sjednocení informačních systémů v rámci evropské sítě na certifikované systémy. Společnost J.K.R. spol. s r.o. ve spolupráci se společností RUBÍN-CZ, s.r.o., jako jedni z prvních certifikovaných dodavatelů kompletních informačních řešení pro společnosti FORD, pak byla zvolena jako nejvýhodnější varianta certifikovaného ERP systému.

Popis realizace

Společnost autoMOTOL BENI, a.s. využívala pro vedení své ekonomické agendy systém na platformě MS-DOS téhož dodavatele ERP systémů, tedy J.K.R. spol. s r.o. Vzhledem k této skutečnosti, byl přechod na nové řešení ERP systém třídy BYZNYS velmi usnadněn. Oproti předchozímu stavu byl do podnikových systémů přidán nový prvek a to DOAS II od společnosti RUBÍN-CZ. Implementace pak byla zejména ve znamení nastavení a přizpůsobení obou systémů do jednoho celku s vysokou vypovídací hodnotou a jednoduchostí obsluhy, neboť mezi jednotlivými systémy je vytvořen komunikační můstek DOAS, který synchronizuje databáze obou systémů navzájem a tudíž odpadá jakákoliv duplicitní práce a systémy se chovají jako jeden integrovaný celek. ERP systém třídy BYZNYS je nadále využíván pro ekonomickou účetní a informační část chodu společnosti. V průběhu Implementace systému BYZNYS proběhlo školení uživatelů zaměřené na testovací dny v rámci kterých se simuloval reálný provoz v systému, naplnění datové základny (převod datové základny z původního systému), tvorba uživatelských výstupů ve formě sestav a tiskových formulářů.

 

Hlavní přínos řešení

  • sjednocení 2 informačních systémů v jeden kompaktní celek
  • propojení BYZNYS a DOAS II a jejich využití jako společností FORD certifikovaný ERP systém pro veškerou podnikovou agendu společně s propojením obou provozoven
  • tvorba vlastních výstupů ze systému a to jak propojením s nástroji MS Office tak samotnou tvorbou prostředky systému BYZNYS ve formě uživatelských formulářů a sestav
  • systém na platformě MS-Windows, umožňující plné využití moderních technologií a prostředků


Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví          cca 22000 ročně
  • Faktury vydané               cca 10000 ročně
  • Faktury přijaté                 cca   8000 ročně
  • Pokladní záznamy          cca   8000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací