COMFORT SDRUŽENÍ a. s.

Domažlická 1133/45
Plzeň

www.comfort-as.cz

Společnost Comfort sdružení, a.s. zajišťuje projektovou přípravu, dodávku a instalaci klimatizační technologie na klíč a veškerý následný servis po celou dobu životnosti zařízení. Klimatizační sestavy jsou navrhovány z komponentů renomovaných firem s ohledem na maximální dosažitelnou kvalitu, účinnost, životnost, bezporuchovost, obslužný a užitný komfort.

Popis realizace

Implementaci systému třídy BYZNYS předcházela Předimplementační příprava. V rámci těchto návštěv byly shromážděny požadavky společnosti Comfort sdružení, a.s. na funkčnost informačního systému, proběhl HW audit, v rámci kterého nebyly zjištěny nedostatky. Dále proběhlo stanovení harmonogramu vlastní implementace a upřesnění pracovních postupů, které zajišťují původní požadavky na systém. Proběhlo stanovení termínu jednotlivých návštěv v rámci implementace a také ostrého převodu dat.

Implementační fáze započala instalací systému BYZNYS VR a nastavením přístupů a práv jednotlivým uživatelům. Následně proběhlo školení obsluhy systému a v první řadě školení správce (garanta) systému. V další fázi implementace byl proveden testovací převod dat a byly zpracovány požadované úpravy dle předimplementační přípravy. Tyto úpravy jsou zaměřeny na zpracování celého obchodního případu z jednoho místa. Konkrétně z karty obchodního případu je možno takto vytvořit všechny doklady, které jsou v rámci obchodní činnosti společnosti využívány, a to jak na stranu odběratele i dodavatele. Tento mechanismus na tvorbu dokladů dále zajišťuje automatické převzetí již známých informací do nově tvořeného dokladu tak, aby obsluha měla jeho pořízení usnadněné. Pro většinu těchto následných dokladů jsou využity upravené formuláře korespondence z modulu Informace.

Rutinní provoz byl zahájen převedením datové základny stávajícího systému do systému BYZNYS VR. Po provedení kontroly převedených dat byla postupně do systému zavedena jednotlivá pracoviště. Následně proběhlo dokončení všech úprav na tiskových výstupech a formulářích (dotažení specifických položek do dokladů, tisk loga, apod.)

Hlavní přínos řešení

  • zpracování veškerých podnikových procesů v rámci jednoho systému
  • možnost elektronických výstupů ze systému (kontingenční tabulky pro sledování prodejů, obratů dle odběratelů,
  • tisk dokladů do PDF a následné emailové odeslání,aj)
  • řešení uživatelských úprav dle požadavků, dokladová evidence ke všem operacím v rámci obchodního případu a možnost následné práce s nimi
  • spravování databáze pomocí nástrojů SQL


Předpokládaná velikost datové základny

  • Faktury vydané                    cca 1200 ročně
  • Faktury přijaté                      cca 2000 ročně   
  • Pokladní záznamy               cca   400 ročně
  • Skladové hospodářství        cca 1000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací