DATASYS s.r.o.

Jeseniova 2829/20
Praha

http://www.datasys.cz

Společnost DATASYS vznikla 9. 5. 1994 jako soukromá společnost s ručením omezeným. Zaměřuje se na specializované služby v oblasti informačních technologií a telekomunikací s orientací na oblast služeb s vysokou přidanou hodnotou, vývoj zakázkového software a dále na vývoj vlastního software v oblasti jednotné výměny informací a zákaznické podpory. Sídlo společnosti je v Praze a pobočky v Hradci Králové a Plzni. DATASYS se postupně stal jedním z důležitých subjektů na trhu informačních technologií v České republice a jako jeden z málo subjektů v České republice se dlouhodobě věnuje vývozu software a služeb do zahraničí.

Popis realizace

Podnikový informační systém BYZNYS VR® byl zaváděn ve třech fázích - předimplementační příprava, implementace a dohled nad provozem. Nejdůležitějším úkolem předimplementační přípravy je analýza a návrh řešení toku dat v rámci informačního systému. Na základě této fáze byly vyhodnoceny následující oblasti jako stěžejní procesy, na které byl v rámci implementace informačního systému kladen největší důraz: • Zahájení ekonomické agendy k pevně stanovenému termínu, zaškolení správce a obsluhy • Převod datové základny systému Noris + CRM MS • Evidence obchodních případů (zakázek) • Schvalování OP • Evidence práce na zakázce

V rámci procesu implementace byl pak systém BYZNYS VR® instalován na server a jednotlivé stanice v místní sítí. Současně proběhlo zaškolení uživatelů dle požadavků na využití systému. Dle požadavků logistického a obchodního oddělení byly provedeny uživatelské úpravy modulu Zakázky a číselníku obchodních případů pro efektivní evidenci obchodních případů. Pro schvalování zakázek byly v subsystému Workflow definovány projekty, které umožňují sledovat schvalování zakázek v rámci jednotlivých oddělení společnosti. Schvalovací projekty byly definovány jak pro externí tak interní obchodní případy. Po zavedení konzultantem společnosti J.K.R., spol. s r.o. byl systém předán do rutinního provozu.

Hlavní přínos řešení

  • převod datové základny ze systémů Noris a MS CRM
  • schvalování obchodních případů pomocí Workflow
  • evidence interních a externí obchodních případů (zakázek) v návaznosti na fakturaci dle potřeb uživatele

Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví         cca 7000 ročně
  • Faktury vydané              cca 2500 ročně
  • Faktury přijaté                cca 2500 ročně
  • Pokladní záznamy         cca   800 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací