ENPROSPOL, s.r.o.

Resslova 357/9
Děčín IV, 405 02
http://www.enprospol.eu/

ENPROSPOL, s.r.o. je společností zabývající se především projekční činností v elektroenergetice. Založena byla v roce 2004 Severočeskou energetikou, a.s. jako její dceřinná společnost vyčleněním projekčního oddělení a navázala tak na více jak čtyřicetiletou tradici projektování na severu Čech. V roce 2002 získalo projekční oddělení Severočeské energetiky, a.s. mezinárodní certifikát systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000 pro "obor projektování elektrotechnického rozvodného zařízení nízkého napětí, vysokého napětí a velmi vysokého napětí a pozemních staveb včetně autorského dozoru a poradenství". Tento certifikát přešel v roce 2004 na společnost ENPROSPOL, s.r.o.

Popis realizace

Se vznikem společnosti vyvstala i potřeba rychlého zavedení PIS, který by uspokojil všechny požadavky na vedení firemní agendy a podvojného účetnictví. Proces předimplementační přípravy byl zahájen začátkem června 2004. Po uskutečnění analýzy hardwarového i softwarového vybavení neshledaly obě strany potřebu speciálních programátorských úprav. V rámci procesu implementace byl systém BYZNYS Win® instalován na server a jednotlivé stanice v místní sítí spravované techniky společnosti Severočeská energetika, a.s. na centrále v Děčíně. Systém BYZNYS Win® byl zároveň nainstalován na vzdálené pobočce v Lounech. Současně proběhlo základní i rozšířené zaškolení uživatelů dle požadavků na využití systému. Po výchozím nastavení CM a jednotlivých modulů, naplnění potřebných číselníků a nastavení řad prvotních i účetních dokladů byl uživatel plně schopen pořizovat doklady. Postupně byly upraveny na základě požadavků uživatele některé tiskové sestavy. Po zdárném zavedení a dohledu konzultantem společnosti J.K.R., spol. s r.o. byl systém předán do rutinního provozu začátkem září 2004.

Hlavní přínos řešení

  • velmi rychlé a spolehlivé nasazení systému u uživatele
  • rozšířené sledování výnosovosti zakázek přejatých z předešlého PIS
  • komunikace s MS Office (export dat pro další zpracování)
  • možnosti přizpůsobení systému požadavkům uživatele pomocí uživatelných filtrů, podmínek a úprav výstupních formulářů

 Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví    cca 3500 ročně
  • Faktury vydané           cca 500 ročně
  • Faktury přijaté             cca 500 ročně
  • Pokladní záznamy    cca 2000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací