ESO travel s.r.o

Korunovační 22
170 00 Praha 7

http://www.esotravel.cz/

Společnost ESO travel s.r.o se zabývá prodejem zájezdů a podporou cestovního ruchu a to převážně zahraničních. Působnost má již mnohaletou tradici a povědomí o této firmě spolu s jejím podílem na trhu a dobrým jménem neustále roste a nabývá na objemu. I z tohoto důvodu se firma rozhodla přejít na výkonnější a informačně hodnotnější systém,který by lépe vyhovoval jejím potřebám.

Popis realizace

Nasazení systému BYZNYS Win® předcházela předimplementační příprava, která analyzovala stávající datovou základnu. Po zaškolení obsluhy do nového prostředí proběhlo otestování pro rutinní provoz. Pravidelný dohled zabezpečoval v úvodních dnech po nasazení správnou funkčnost systému BYZNYS Win® v rutinním používání .

Jako hlavní požadavky společnosti na nový Podnikový informační systém byly stanoveny:

 • možnost elektronické komunikace s vybranými bankovními ústavy
 • evidence prodeje zájezdů, sledování plateb klientů
 • vzdálený přístup do systému BYZNYS Win® z domova
 • operativnost a transparentnost práce obchodního oddělení zvýšení bezpečnosti datové základny

Hlavní přínos řešení

 • očekávané a požadované zavedení požadavků firmy do praktického užívání a tím zefektivnění a urychlení práce jednotlivých oddělení
 • díky transakčnímu zpracování na platformě SQL Serveru byla výrazně zvýšena bezpečnost datové základny, kterou firma důsledně sleduje a sama výrazně přispívá i vlastními zdroji k jejímu navýšení.
 • jednotnost a provázanost jednotlivých údajů v databázi a jejich snadné dohledání.
 • možnost práce z domova byla zrealizována přes VPN šifrované připojení přes internet, což výrazně přispívá ke komfortu práce se systémem
 • obsluha výrazně oceňuje možnost napojení na účetního poradce Delfín přímo z prostředí systému BYZNYS Win®


Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví  cca 30000 ročně
 • Faktury vydané       cca 15000 ročně
 • Faktury přijaté          cca  8000 ročně
 • Pokladní záznamy   cca  2000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací