Greif-akustika, s.r.o.

Kubíkova 12
182 00 Praha 8
http://www.greif.cz

Společnost Greif-akustika, s.r.o. se zabývá měřením hluku, akustickými studiemi, projekční činností, ale také technickou realizací navržených opatření, tj. výrobou, instalací a zprovozněním zařízení.

Popis realizace

Podnikový informační systém BYZNYS Win® byl zaváděn ve třech fázích - Předimplementační příprava, Implementace, Dohled nad provozem. Nejdůležitějším úkolem Předimplementační přípravy je analýza a návrh řešení toku dat v rámci informačního systému; na základě této fáze byly následující oblasti vyhodnoceny jako stěžejní procesy, na které byl v rámci implementace informačního systému kladen největší důraz:
V rámci etapy Implementace byli všichni uživatelé systému důkladně proškoleni v ovládání, došlo k upřesnění řešení jednotlivých procesů v rámci informačního systému a potřeby konkrétních tiskových výstupů. Během startu a při provozu systému pod dohledem konzultantů bylo provedeno nastavení přístupových práv a jednotlivých modulů, naplnění číselníku, definice uživatelských menu a uživatelských tiskových sestav.

Systém BYZNYS Win® splnil požadavky a očekávání odběratele, zejména díky možnosti kompletního sledování vývoje zakázky od počátečního kontaktu, přes tvorbu nabídky, její automatické natažení do rezervace materiálu na skladě, až po konečnou finální realizaci zakázky, zahrnující výdej materiálu, jednoduché vystavení faktur. Současně jsou všechny podnikové procesy evidenčně sledovány v souladu se systémem ISO. Pro sledování řízených dokumentů byla navržena a implementována uživatelská úprava, která umožňuje jejich pohodlnou celistvou evidenci.

Hlavní přínos řešení

 • evidence obchodních případů a zakázek (sledování a vyhodnocování procesů systému jakosti)
 • evidence a údržba předpisů systému jakosti (obecné informace)
 • využití úkolů (modulu Informace) pro řízenou správu záznamů systému jakosti
 • automatické zjišťování stavu procesů pomocí funkcí „Tiskový manažer" a „Časová událost"
 • automatická bankovní komunikace s KB
 • zabudování možnosti evidence dokladů v souladu se systémem ISO, tzn. odstranění potřeby dvou samostatných systémů
 • kompletní ekonomické vyhodnocení projektů (zakázek)
 • možnost tisku výstupů přímo do MS Excel, MS Word, MS Outlook, PDF a jejich okamžité odeslání v elektronické podobě
 • snadné a rychlé vyhodnocení kvantitativních cílů systému ISO (počet reklamací, školení, projektů zlepšování atd.)


Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví          cca  14000 ročně
 • Faktury vydané               cca    3000 ročně
 • Faktury přijaté                  cca   3000 ročně
 • Pokladní záznamy           cca   1000 ročně
 • Skladové hospodářství    cca   4000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací