H & HOTELS s.r.o.

Václavské náměstí 7
113 60, Praha 1
http://www.europehotels.cz/

Společnost H & HOTELS s.r.o. je provozovatelem několika hotelů v centru Prahy
Společnost H & HOTELS, s.r.o. vznesla koncem roku 2003 požadavek na nový ekonomický informační systém, který by nahradil stávající systém na DOS platformě, jenž již nestačil držet krok s narůstajícími požadavky prosperujícího podniku. V listopadu 2003 byl definitivně zvolen produkt společnosti J.K.R. spol. s r.o., systém BYZNYS Win®. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

Popis realizace

Základním požadavkem ze strany budoucího uživatele bylo zajištění automatizovaného výpočtu tzv. „městského poplatku" a současně též centralizace účetní práce v podobě sjednocení jednotlivých účetních středisek do jediného systému.
Současně bylo též potřeba zajistit plynulý přechod na nový účetní rok, což vzhledem k nekompatibilitě předchozího systému znamenalo naplnění základních údajů do systému BYZNYS Win®. Toto bylo provedeno částečně ručním naplnění ze strany uživatele (pohledávky a závazky) ve spolupráci s pracovníky dodavatele, kteří následně programově rekonstruovali účetní saldokonto či naplnili číselník obch. partnerů. Pro výpočet a zaúčtování „městského poplatku" bylo použito možnosti tvorby vlastních tlačítek(tzv. Prvky Uživatelské Volnosti), která v součinnosti s úpravou struktur databáze automaticky počítá příslušný „městský poplatek".
Dále bylo potřeba navrhnout některé nové pracovní postupy a upravit tiskové výstupy dle požadavků uživatele. Samozřejmě bylo provedeno též odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.

Hlavní přínos řešení

  • automatizovaný výpočet „městského poplatku" a jeho zaúčtování
  • sledování účetnictví po jednotlivých střediscích
  • zefektivnění některých specifických pracovních postupů pomocí PUV


Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví  cca 5000 ročně
  • Faktury vydané       cca 2500 ročně
  • Faktury přijaté         cca 1000 ročně
  • Pokladní záznamy  cca   500 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací