JEDNOTA České Budějovice

Lidická 1625/156
České Budějovice

http://www.jednotacb.cz/

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice je firma s dlouholetou tradicí v oblasti obchodu a služeb. Byla založena usnesením valné hromady ze dne 9. 12. 1956 a zapsána v obchodním rejstříku dne 1. února 1957 jako volný pokračovatel DĚLNICKÉHO DRUŽSTVA KONZUMNÍHO A VÝROBNÍHO "ROVNOST" v Českých Budějovicích, jehož vznik se datuje rokem 1908. Je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev a nákupní centrály COOP Centrum, družstvo a patří mezi největší spotřební družstva v České republice. Z pověření SČMSD vykonává správu družstevních řetězců COOP TERNO.

Popis realizace

V roce 2005 začala Jednota v Českých Budějovicích hledat nový informační systém, který by plně a vyhovujícím způsobem pokryl řízení procesů jak na prodejnách a provozovnách, tak na centrále společnosti. Těmto požadavkům vyhověl projekt nasazení PIS založeného na propojení systému BOSS a BYZNYS a byl vybrán pro nasazení v této společnosti.
V únoru 2006 byla zahájena první etapa implementace, a to Předimplementace. V rámci této etapy byl detailně zanalyzován současný stav a zpracovány požadavky uživatele na nový PIS. Po dohodě s uživatelem byl navržen harmonogram postupného nasazení informačního systému:

  • Zprovoznění modulů Mzdy a personalistika a Evidence majetku od 1.1. 2007
  • Zprovoznění ostatních modulů BYZNYS paralelně s nasazením systému BOSS na velkoobchodě, kdy bylo potřeba    spustit i návazné zpracování fakturace v ekonomické části systému. Ekonomická část systému BYZNYS (tj. moduly    Finanční účetnictví, Pokladna, Banka, Fakturace) byla tedy spuštěna v září 2007
  • Nasazení manažerského modulu Excellent, vytvoření reportingového centra.

V rámci implementace byly realizovány i uživatelské úpravy potřebné pro řešení specifických činností uživatele - např. evidence nájemních smluv, hromadné zpracování evidence majetku, likvidace faktur v konkurzu, dodatečné opravy v bankovním výpisu, hromadné platby REMADV apod. a zejména propojení se systémem BOSS Enterprise na principu dávkových přenosů.
V přípravě je implementace BYZNYS BI - OLAP řešení pro analýzu dat v rozsahu datových kostek pro obchod a ekonomiku společnosti. Počet uživatelů systému BYZNYS: 38, Mzdy pro 1000 zaměstnanců. Zpracování dat probíhá na centrále společnosti v Českých Budějovicích.


Hlavní přínos řešení

  • komplexní řešení informačního systému dosaženého propojením specializovaného obchodního systému BOSS Enterprise a ERP BYZNYS
  • odifikace zpracování dle požadavků uživatelů a vytvoření aplikací na míru pro zapracování speciálních požadavků
  • připravenost datové základny pro manažerské výstupy a obchodní statistiky s využitím společných datových skladů plněných z obou systémů


Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví    cca 150000 ročně
  • Faktury vydané         cca   19000 ročně
  • Faktury přijaté           cca   80000 ročně
  • Pokladní záznamy    cca   17000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací