Kerio Technologies s.r.o.

Anglické nábřeží 1
301 00 Plzeň

http://www.kerio.cz/

Společnost Kerio Technologies, založená v roce 2001, je jedním z hlavních výrobců bezpečnostního internetového softwaru pro malé a středně rozsáhlé sítě, se specializací na síťové firewally a bezpečnost interní firemní komunikace. Společnost Kerio Technologies sídlí ve Spojených státech amerických a její pobočky ve Velké Británii a České republice. Mezi partnery společnosti Kerio Technologies, spolupracujícími na vývoji technologií, patří společnosti Network Associates a Internet Security Systems.

Popis realizace

Společnost Kerio Technologies s.r.o. vyslovila v průběhu roku 2007 požadavek na nový informační systém, který by splňoval rostoucí nároky na informační agendu a zároveň zjednodušil některé, neustále se opakující operace v rámci společnosti. Nejlépe požadavkům vyhovoval systém BYZNYS Win® od společnosti J.K.R. spol. s r.o.. 
Stěžejní důraz implementačních prací byl kladen na převod datové základny, konkrétně obchodních partnerů, nezaplacených faktur (pohledávek a závazků) z externího systému. Dále pak na komunikaci s externím systémem, který zabezpečuje zpracování mezd a personalistiky a se systémem, ve kterém probíhá fakturace prodaných produktů.

V průběhu Implementace byl navržen a realizován komunikační můstek na úrovni účetních dokladů, který vytvoří účetní doklad ze zdrojového souboru, vygenerovaného mzdovým systémem. Dále byly v průběhu implementace poskytnuty struktury standardních přenosových dávek pro odběratelské faktury. Společnost Kerio Technologies s.r.o. plní tyto přenosové dávky daty pohledávek, které se následně v nočních hodinách automaticky natahují do systému BYZNYS Win® 
Následným krokem bylo navrhnout řešení pro možnosti reportingu US GAAP. K tomuto účelu je využit modul Excellent, který umožňuje vedle standardních výstupů a výkazů i tvorbu vlastních, ve kterých je možná volitelná konfigurace i vzhled a data čerpají přímo z tabulek systému BYZNYS Win® .
Dále pak proběhlo napojení celého obchodního okruhu na účetní agendu, vyškolení obsluhy systému v potřebném rozsahu a dohled nad rutinním provozem.
Společnost využívá tyto moduly v systému BYZNYS WIN® : Finanční účetnictví, Fakturace, Bankovní operace, Pokladna, Evidence majetku, Excellent.

Hlavní přínos řešení

  • automatizovaná komunikace s externími systémy
  • možnost výstupů za střediska, zakázky a činnosti
  • v souvislosti s databází SQL serveru velká variabilita v možnosti různých typů výstupů
  • zpracování koloběhu schvalování došlých faktur


Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví   cca 16000 ročně
  • Faktury vydané        cca   6000 ročně
  • Faktury přijaté          cca   1500 ročně
  • Pokladní záznamy   cca   1500 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací