Letiště Brno

Letiště Brno-Tuřany
Brno
http://www.airport-brno.cz

Společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. byla založena v roce 2001. Základním předmětem její činnosti je zajišťování provozu mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany a poskytování souvisejících služeb, dále pak zajištění údržby a rozvoje letiště v souladu s potřebami letecké dopravy.

Popis realizace

Společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. vypsala v průběhu roku 2007 výběrové řízení na nový informační systém, který by skloubil rostoucí nároky na informační agendu a zároveň integroval vyúčtování služeb poskytovaných leteckým společnostem a ostatním uživatelům letiště. Pro tento nelehký úkol byl vybrán systém BYZNYS Win® společnosti J.K.R. spol. s r.o., který nabídl nejen kompletní řešení ekonomických agend, ale zejména vytvoření stěžejního modulu pro evidenci a účtování letištních služeb a poplatků provozovatelům letadel.
Před samotným nasazením systému BYZNYS Win® bylo nutné provést nejen důkladnou předimplementační přípravu, ale seznámit se i s letištním provozem, daňovými odlišnostmi souvisejícími s poskytováním služeb letadlům a funkčností stávajících systémů používaných pro vyúčtování služeb. Na základě těchto skutečností byl navržen a v průběhu implementace vytvořen modul „Letiště", který splňuje požadavky na evidenci poskytnutých služeb a letištních poplatků a je plně integrován do informačního systému BYZNYS Win®, se kterým plně spolupracuje.
Hlavní součástí modulu je nabídka „Handling", která slouží k evidenci letů, poskytnutých služeb a jejich vyúčtování včetně automatického generování poplatků na základě nadefinovaných pravidel. Součástí této nabídky je možnost uvedené služby přenést do faktury. Pro rychlé vyúčtování jednotlivých pohybů letadel bylo vytvořeno automatické generování faktur a jejich úhrad pomocí pokladních dokladů.
S Handlingem úzce souvisí další nabídka „Catering", která slouží pro vytváření objednávek občerstvení a jídel pro cestující a posádky letadel. Tato evidence umožňuje pořizovat objednávky, informovat obsluhu pomocí emailu a sms zpráv. Vyřízená objednávka může být následně volitelně obsluhou přidána do vyúčtování služeb a poplatků v nabídce „Handling".
Pro dynamické použití vyúčtování a zrychlení práce s odbavením letadel byla vytvořena nabídka „Generování poplatků". Tato volba na základě zadaných údajů o příletu, odletu, typu letadla, maximální vzletové hmotnosti letadla, počtu cestujících atd. primárně automaticky vygeneruje příslušné poplatky v rámci celkového vyúčtování v nabídce „Handling". Modul rovněž obsahuje sestavy statistik, které provozovatel letiště pravidelně zasílá příslušným institucím v rámci civilního letectví jako např. Ministerstvu dopravy ČR, ICAO, EUROSTAT a dalším. Další činností společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. jsou pronájmy nebytových prostor, které s sebou nesou potřebu další agendy pro sledování a vyúčtování energií, na které jsme vytvořili aplikaci v systému BYZNYS Win® . Společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. využívá tyto moduly v systému BYZNYS Win®: Finanční účetnictví, Fakturace, Bankovní operace, Pokladna, Evidence majetku, Excellent, Doprava, Skladové hospodářství, Informace.

Hlavní přínos řešení

 • integrovaný informační systém s modulem „Letiště"
 • bezproblémová komunikace s produkty MS Office
 • zvýšená bezpečnost dat v prostředí SQL 
 • v souvislosti s databází SQL serveru
 • velká variabilita v možnosti různých typů výstupů analyzování dat
 • provázanost jednotlivých modulů

Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví         cca  8000 ročně
 • Faktury vydané               cca  4500 ročně
 • Faktury přijaté                 cca  1500 ročně
 • Pokladní záznamy          cca  2000 ročně
 • Skladové hospodářství   cca  2500 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací