NEWTON Media, a.s.

Na Pankráci 1683/127
140 00, Praha 4
http://www.newtonmedia.cz/

Společnost NEWTON Media, a.s. je největší společností dodávající v elektronické podobě v plném znění veškeré informace z novin, časopisů, zpravodajských pořadů televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a Internetu.
Společnost NEWTON Media, a.s.vznesla koncem roku 2003 požadavek na nový ekonomický informační systém. Vzhledem k tomu, že společnost využívala systém BYZNYS®, tedy taktéž produkt společnosti J.K.R., byl zvolen jako nástupce nový produkt - systém BYZNYS Win®. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

Popis realizace

Základním požadavkem byl plynulý přechod na nový systém v podobě kompletního převodu dat, úpravy nových tiskových výstupů a sjednocení databází evidence majetku, jenž byly vedeny v oddělených agendách.
Vzhledem k vysoké znalosti systému ze strany uživatele, byly veškeré další aktivity směrovány k popisu nadstandardních možností využití systému v podobě servisních funkcí, prvků uživatelských volností, čerpání informací ze systému pomocí ODBC ovladačů či manažerské nadstavby v podobě aplikace BW Mobile.
Samozřejmě bylo provedeno též odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.

Hlavní přínos řešení

  • moderní ovládání v prostředí MS Windows návaznost systému na MS Office pomocí ODBC ovladačů


Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví   cca 5000 ročně
  • Faktury vydané        cca 2500 ročně
  • Faktury přijaté          cca 1000 ročně
  • Pokladní záznamy   cca   500 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací