NORIS Czech Republic, s.r.o.

Družstevní 353
250 90 Jirny

http://www.noriscz.com/

Společnost Noris Czech Republic,s.r.o. je výhradním distributorem a prodejcem Nestlé zmrzliny v lokalitách Praha a Střední Čechy, Jižní a Severní Morava a Slezsko. Též je distributorem mražených hřibů, ovoce a zeleniny.

Popis realizace

Společnost Noris Czech Republic hledala začátkem roku 2007 nový informační systém, který by vyhovoval rostoucím nárokům na informační agendu spojenou především rozšířením obchodních aktivit o distribuci Nestlé zmrzliny v klíčových regionech republiky. Nejlépe požadavkům vyhovoval systém BYZNYS Win® od společnosti J.K.R. spol. s r.o.. Stěžejní důraz implementačních prací byl kladen na převod datové základny skladů a obchodních partnerů z externího systému. Dále pak na komunikaci se systémem, který zabezpečuje přímý prodej zboží z auta pomocí offline mobilních zařízení, jež jsou vždy každý den synchronizována s nakládkou zboží do auta a následným prodejem z něj. V průběhu Implementace byl tedy navržen a realizován oboustranný komunikační můstek na úrovni skladových karet, partnerů, ceníků a slevových systémů na sortiment, pohybů (skladových příjmů a výdejek). Předpokladem k bezproblémové funkčnosti a maximálnímu přehledu bylo vytvoření organizační struktury skladů a prodejních pokladen.
Následným krokem bylo navrhnout datovou logistiku zásobování skladů tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám manipulace s mraženými produkty. Proto bylo zvoleno řešení v podobě evidence sériových čísel(šarží), jejich expirační lhůty a místo uložení (lokaci). Díky tomuto kroku bylo možné následně zavést tzv. řízené sklady, jež dle předem definovaných pravidel umožňují uživateli navrhnout odpovídající lokaci ve skladu pro daný sortiment. Stejný princip pak pomáhá uživateli hlídat obsazení zboží přednostně v tzv. pick zónách. Pro potřeby fakturace byl též vytvořen speciální modul, který umožňuje automatizovat fakturaci skladových výdejek jež byly v externím prodejním systému označeny k platbě fakturou. Samozřejmostí pak bylo napojení celého obchodního okruhu na účetní agendu, vyškolení obsluhy systému v potřebném rozsahu a dohled nad rutinním provozem. Jednotlivé pobočky jsou propojeny online s centrálou do jediné SQL databáze pomocí terminálového produktu Cytrix.
Společnost využívá většinu modulů dostupných v systému BYZNYS WIN® : skladové hospodářství, finanční účetnictví, bankovní modul, evidenci majetku, mzdy a personalistiku, fakturaci, pokladnu, informace, modul manažer.

Hlavní přínos řešení

 • okamžitý přístup ke všem datům všech poboček
 • jednotnost ve způsobu pořizování a zpracování dat
 • napojení na prodejní zařízení jednotlivých aut
 • řízené sklady
   

Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví  cca 10000 ročně
 • Faktury vydané        cca  4000 ročně
 • Faktury přijaté          cca  1500 ročně
 • Pokladní záznamy   cca  6000 ročně
 • Bankovní záznamy  cca 10000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací