S-COMP Centre CZ s.r.o.

Ohradní 59
140 00 Praha 4 Michle

http://www.scomp.cz/

Společnost S-COMP Centre CZ působí na trhu od roku 1991, a to v oblasti služeb v informačních technologiích. Je držitelem akreditace Microsoft Authorized Training Education Center a získala certifikaci Microsoft Gold Certified Partner. Společnost S-comp Centre CZ nabízí:

 • široké spektrum školení pro uživatele a administrátory IT
 • komplexní řešení v oblasti e-learningu
 • testování za účelem získání celosvětově uznávaných certifikátů IT profesionálů, komplexní správu počítačových sítí, konzultační služby nebo vývoj aplikací na zakázku
 • produkty a řešení: systém pro digitalizaci a archivaci dokumentů, Asset Management, správu servisních požadavků nebo dohledový systém
 • profesní a neprofesní vzdělávání, poradenství, e-learningová výuka, podpora při hledání a získávání pracovního uplatnění


Popis realizace

Společnost S-COMP Centre CZ se rozhodla na konci roku 2008 nahradit stávající informační systém novým podnikovým informačním systémem BYZNYS VR®. Důvodem byly požadavky na robustní ERP řešení, které by zastřešilo klíčové firemní procesy. Stěžejními cíly bylo zřetězit tok dokladů a informací souvisejících s řešenými projekty a zakázkami. Z tohoto důvodu bylo nutné zaměřit se na vyhodnocování obchodní činnosti ve sledování obchodních příležitostí, marketingových akcí a kontaktů. Tyto oblasti řeší ERP systém BYZNYS VR® v rámci modulu CRM, prostřednictvím operativního a analytického bloku.
V návaznosti na úspěšně zakončené obchodní příležitosti vznikají obchodní případy společně s kartou zakázky - obchodní příležitost je převedena na obchodní případ. Tato metodika v rámci ERP systém BYZNYS VR® umožňuje vyhodnocovat průběh obchodního případu co z pohledu dokladů (vydaná, přijatá faktura, dodací list) a záznamů (kontakt, úkol, kalendářový záznam, obecná informace, přijatá, vydaná korespondence atd.), tak z hlediska zjištění skutečně vynaložených nákladů a výnosů. Tok zboží a služeb v rámci obchodního případu je podchycen přes přijaté objednávky, na jejichž základě se vystavují vydané objednávky směrem k dodavateli, příjemky zboží na sklad, dodací listy a vydané faktury.
V rámci implementace ERP systému BYZNYS VR® na společnosti S-comp Centre CZ byl na míru vytvořen import přijatých objednávek z e-commerce modulu třetí strany, prostřednictvím kterého si zákazníci S-comp objednávají kurzy - tj. školení a literaturu k těmto kurzům. Aby byl zajištěn řízený tok těchto přijatých objednávek systémem BYZNYS VR®, dochází k automatickému založení obchodního případu a karty zakázky pro daný kurz. ERP BYZNYS VR® dále poskytuje zpětnou vazbu e-commerce modulu o stavu zpracování, v jakém se daná zákaznická objednávka nachází.


Hlavní přínos řešení

 • provázanost jednotlivých podnikových procesů a sjednocení podnikových agend
 • komunikace s modulem e-commerce třetí strany
 • sledování nákladů a výnosů na zakázky
 • přístup poboček do centrální databáze přes terminálové služby
 • oboustranná elektronická komunikace s bankou
 • uživatelská otevřenost systému zajištěná tzv. prvky uživatelské volnosti
 • import zpráv z MS Outlook do CRM modulu pomocí komponenty B sync
 • uživatelské nastavení vzhledu a plochy BYZNYS VR®

 Předpokládaná velikost datové základny

 • Finanční účetnictví  cca 8000 ročně
 • Faktury vydané        cca 3000 ročně
 • Faktury přijaté          cca 2000 ročně
 • Pokladní záznamy   cca 1000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací